Праці автора: Сучков Г.М. *

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 107

Патенти і винаходи »
72010 Конденсаторний спосіб прийому акустичних сигналів при неруйнівному контролі
; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
72057 Спосіб імерсійного ультразвукового контролю
; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
73444 Спосіб ультразвукового контролю поверхні металічних феромагнітних виробів
   2012
Патенти і винаходи »
73445 Спосіб електромагнітної дефектоскопії електропровідних виробів
;    2012
Патенти і винаходи »
74613 Спосіб ультразвукового електромагнітно-акустичного контролю поверхні металічних виробів з прямолінійними ділянками кромок
;    2012
Патенти і винаходи »
74614 Накладний електромагнітно-акустичний перетворювач
;    2012
Патенти і винаходи »
74673 Пристрій для вимірювання товщини металовиробів
;    2012
Патенти і винаходи »
80269 Пристрій для імерсійного ультразвукового контролю
;    2013
Патенти і винаходи »
82092 Спосіб імерсійного ультразвукового контролю
; ;    2013
Патенти і винаходи »
82154 Спосіб динамічного імерсійного ультразвукового контролю луна-методом
; ;    2013
Патенти і винаходи »
90624 Спосіб вимірювання товщини неелектропровідного покриття на електропровідному виробі
; ; ;    2014
Патенти і винаходи »
94611 Спосіб збудження та прийому високочастотних імпульсів у металевому виробі ємнісним перетворювачем
; ;    2014
Патенти і винаходи »
94693 Ультразвуковий ємнісний засіб для збудження і прийому пружних хвиль
; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз засобів і методів контролю товщини неелектропровідного покриття (огляд)
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Багатоканальний генератор сигналу складної форми для ультразвукового товщіноміру
;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"