Праці автора: Гонтар Ю.Г. *

Показані документи с 1 по 13, всього знайдено 13

Патенти і винаходи »
61945 Свердловинне електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів
; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
77272 Спосіб визначення дефектів в шарі електричної ізоляції провідника
; ; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
92291 Електроємнісний перетворювач енергії електричного імпульсу
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вимірювання власних та вимушених коливань на макеті обсадної колони нафтової свердловини
; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження поверхневого розряду ізоляції при грозових перенапругах
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження розподілу електричного поля за допомогою ємнісних датчиків
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Експериментальні та теоретичні дослідження формування хвилі тиску на корінні породи колекторанафтової свердловини при дії високовольтних випромінювачів
; ; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Електродинамічні випромінювачі вибухового типу для сейсмоакустичного впливу на нафтові прошарки в зоні колектора глибоких свердловин
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування методу електромеханічних аналогій для розрахунку параметрів імпульсу тиску електродинамічного поверхневого випромінювача сейсмічних коливань
; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Метод контролю наявності дефектів в шарі електричної ізоляції
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Формирование сейсмоакустических импульсов в зоне коллектора глубокой нефтяной скважины электрофизическими устройствами
; ; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Формування імпульсів напруги за допомогою геофізичного кабелю КГ-7-120
; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Формування сейсмоакустичних імпульсів у зоні колектора глибокої нафтової свердловини електрофізичними пристроями
; ; ; ;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"