Праці автора: Гурин А.Г. *

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 71

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вимірювання власних та вимушених коливань на макеті обсадної колони нафтової свердловини
; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влияние импульсных магнитных полей на электрические и прочностные характеристики полимерной изоляции кабелей
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влияние эксплуатационных факторов на электрические свойства полимерной изоляции концевых разделок силовых кабелей высоковольтных импульсных устройств
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Волновые явления в мембране электродинамического излучателя гидроакустических импульсов
;    2008
Студентські конференції »
Высоковольтные устройства для интенсификации добычи нефти
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу пластичності мідного провідника на напругу пробою ізоляції емальпроводу
; ; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження поверхневого опору ізоляції елекроенергетичного обладнання
;    2015
Студентські конференції »
Дослідження поверхневого опору ізоляції електроенергетичного обладнання
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження розподілу електричного поля за допомогою ємнісних датчиків
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження факторів впливу на дисперсію пробивної напруги емальдроту з подвійною ізоляцією на основі поліімідних співполімерів
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Експериментальні та теоретичні дослідження формування хвилі тиску на корінні породи колекторанафтової свердловини при дії високовольтних випромінювачів
; ; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Електродинамічні випромінювачі вибухового типу для сейсмоакустичного впливу на нафтові прошарки в зоні колектора глибоких свердловин
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Енергозберігаючий екологічно чистий вакуумний комплекс для сушки та просякнення кабелів з паперовою ізоляцією
; ; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Застосування електродинамічних випромінювачів у технології пошуку та інтенсифікації видобутку нафти
; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування методу електромеханічних аналогій для розрахунку параметрів імпульсу тиску електродинамічного поверхневого випромінювача сейсмічних коливань
; ; ;    2009

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"