Праці автора: Ложкін Р.С. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 15

Патенти і винаходи »
60975 Пристрій для опромінення ізоляційних матеріалів електронним пучком
; ; ; ; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
64208 Лінійний індукційний прискорювач
; ; ; ;    2004
Патенти і винаходи »
64208 Лінійний індукційний прискорювач
; ; ; ;    2005
Патенти і винаходи »
72041 Модуль лінійного індукційного прискорювача
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз паралельної схеми заміщення ізоляційної системи силового високовольтного кабелю
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Елементи секції потужнострумового лінійного індукційного прискорювача з підвищеними енергетичними характеристиками
   2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Забезпечення теплової стійкості елементів секції потужнострумового лінійного індукційного прискорювача заряджених часток
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Забезпечення теплової стійкості індукційної системи секції потужнострумового лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Застосування методів системного аналізу при проектуванні лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Конструкція електричної ізоляції секції лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків
   2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання процесу імпульсного перемагнічування тороідального феромагнітного сердечника у наносекундному діапазоні
   2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання форми імпульсу прискорювальної напруги в секції лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків
   2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Розрахункова модель імпульсного модулятора лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків
   2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Схема живлення потужнострумового лінійного індукційного прискорювача електронів, призначеного для промислових застосувань
   2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Теплова стійкість секції лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"