Праці автора: Шутенко О.В. *

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 65

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Анализ способов задания координат в графических методах распознавания типа дефекта по результатам харг
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ функциональных возможностей экспертных систем, используемых для диагностики состояния высоковольтного маслонаполненного оборудования
;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз впливу аварійних режимів роботи електричної мережі на зміну концентрацій розчинених у маслі газів
   2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз законів розподілу концентрацій газів, розчинених у маслі високовольтних трансформаторів негерметичного виконання
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз кореляційних зв'язків між газами, розчиненими в маслі силових трансформаторів, при різних типах дефектів
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Гибкая передача электрической энергии
;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Динамика изменения значений отношений пар газов в дефектных трансформаторах
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження впливу експлуатаційних чинників на результати хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів
   2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Защита эксплуатационных данных в информационно-аналитической системе «Сирена»
; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование влияния эксплуатационных факторов на результаты хроматографического анализа растворенных в масле газов
   2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование законов распределения физико-химических показателей трансформаторных масел
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование образов прогнозируемых дефектов в высоковольтных силовых трансформаторах
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование особенностей дрейфа изоляционных показателей трансформаторных масел в баках трансформаторов и автотрансформатороВ 330 кВ в условиях длительной эксплуатации
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование особенностей старения трансформаторных масел в условиях длительной эксплуатации
   2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование факторов, влияющих на однородность концентраций растворенных в масле газов
;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"