Праці автора: Хомяк Ю.В. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 21

Патенти і винаходи »
125691 Накладний екранований вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю
; ; ;    2018
Патенти і винаходи »
55471 Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вихорострумовий контроль металевих виробів зі складною поверхнею (огляд)
   2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вихретоковый дефектоскоп с ортогональным накладным преобразователем
; ; ;    2015
Автореферати »
Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу стану поверхні феромагнітних металовиробів
   2013
Студентські конференції »
Дослідження вихрострумового дефектоскопу
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження частотних характеристик вихорострумового перетворювача для оцінки якості металевих виробів
;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование модели накладного ортогонального вихретокового преобразователя
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Исследование частотных характеристик вихретокового преобразователя для оценки качества металлических изделий
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комплексный подход к решению задач вихретоковой дефектоскопии
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Компьютерный вихретоковый дефектоскоп для автоматизированных систем контроля
; ; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Контроль поверхностных дефектов деталей капиллярным цветным методом
; ;    2008
Студентські конференції »
Разработка генератора для импульсного питания вихретокового преобразователя
;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Разработка элементов вихретокового дефектоскопа
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Распределение плотности вихревых токов в металлическом образце, возбуждаемых полем линейного тока
; ; ;    2014

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"