Праці автора: Цапко Н.С. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 22

Патенти і винаходи »
60396 Радіаційностійкий вогнетривкий цемент
; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
80369 Вогнетривка маса
; ; ; ; ;    2007
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вивчення структури клінкеру кальційбарійалюмосилікатного цементу
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние суперпластифицирующих поликарбоксилатных добавок на физико-механические свойства высокоглиноземистого цемента
; ; ; ; ; ;    2006
Міжнародні конференції »
Вяжущие материалы для защиты от электромагнитного излучения на основе системы
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу неорганічних добавок на фізико-механічні властивості спеціального барієвого цементу
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование продуктов гидратации специального рентгеноконтрастного барийсодержащего цемента
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование процессов минералообразования барийсодержащих цементов на основе моноалюмината и гексаферрита бария
; ; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование свойств рентгеноконтрастного кальцийбарийалюмосиликатного цемента
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Імовірна оцінка фазоутворень в системі BaO – ZrO2 – SiO2
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение термо-механических свойств неформованных огнеупоров для сталеразливочных ковшей
; ; ; ;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка носіїв каталізаторів на основі алюмінатів кальцію
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Синтез портландцементного клинкера и его свойства
; ; ; ; ; ;    2006
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Термодинамическая стабильность комбинаций фаз в субсолидусе системы BaO – Al2O3 – SiO2
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Термодинамическая стабильность комбинаций фаз в субсолидусе системы bao – al2o3 – sio2
; ; ; ;    2009

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"