Праці автора: Пермяков Ю.В. *

Показані документи с 1 по 7, всього знайдено 7

Патенти і винаходи »
11992 Комплексна добавка до керамічної маси для виготовлення будівельних виробів
; ; ; ;    2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние температуры обжига на процесы формирования клинкера глиноземистого цемента
; ; ; ; ;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Использование боя наноупрочненных периклазоуглеродистых огнеупоров футеровки конверторов для создания качественного магнезіального флюса для плавки стали в конверторе
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Мінералогічна і технологічна характеристика глинистої сировини північної частини донецької області
; ; ; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Создание композиционного материала однородной структуры
; ; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Термодинамические исследования ферритов бария
; ; ; ; ; ;    2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Технологическая схема переработки некондиционных железосодержащих пылей и шламов основных металлургических переделов с получением металлизованного продукта
; ; ; ;    2014

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"