Праці автора: Бабіченко А.К. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 36

Патенти і винаходи »
113550 Установка для виробництва аміаку
; ; ; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
114942 Спосіб керування абсорбційною холодильною установкою
; ; ; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
20992 Установка для виробництва аміаку
; ;    2007
Патенти і винаходи »
34437 Установка для виробництва аміаку
;    2008
Патенти і винаходи »
42161 Установка для виробництва аміаку
; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Автоматизована система отримання математичної моделі випарника блоку вторинної конденсації виробництва аміаку в умовах невизначеності
; ;    2018
Студентські конференції »
Адаптивна система управління процесом ректифікації
; ;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Алгоритм розрахунку абсорбційної холодильної установки на дільниці вторинної конденсації агрегату синтезу аміаку
; ;    2014
Студентські конференції »
Вибір та обгрунтування точок контролю та регулювання в газовідвідному тракті конвертера з котлом-охолоджувачем і «мокрим» газоочищенням
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження ефективності процесів теплообміну конденсаційної колони агрегатів синтезу аміаку серії АМ-1360
; ;    2016
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Дослідження процесу теплообміну при конденсації аміаку з циркуляційного газу у випарниках великотонажних агрегатів синтезу
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
З питання підвищення енергоефективності блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку
; ;    2011
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Закономірності теплообміну в процесі конденсації продукційного аміаку з циркуляційного газу у випарниках агрегатів синтезу
   2010
Студентські конференції »
Застосування ОРС-технології для керування процесом охолодження циркуляційного газу у випарниках агрегатів синтезу аміаку
;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комп’ютерно-інтегрована система управління процесом виготовлення солоду у виробництві пива
; ;    2016

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"