Праці автора: Петрищев О.М. *

Показані документи с 1 по 9, всього знайдено 9

Патенти і винаходи »
116248 Ультразвуковий роздільно-поєднаний електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю феромагнітних металовиробів
; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
117697 Роздільно-поєднаний електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю імпульсами хвиль Релея та Лемба
; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
117763 Спосіб ультразвукового електромагнітно-акустичного контролю протяжних трубчатих феромагнітних металовиробів з складною формою перерізу
; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
117766 Електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю трубчатих неферомагнітних металовиробів з перетином у вигляді кола
; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
71668 Спосіб безконтактного ультразвукового контролю металевих виробів імпульсами поверхневих хвиль
; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
72010 Конденсаторний спосіб прийому акустичних сигналів при неруйнівному контролі
; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
94611 Спосіб збудження та прийому високочастотних імпульсів у металевому виробі ємнісним перетворювачем
; ;    2014
Патенти і винаходи »
94693 Ультразвуковий ємнісний засіб для збудження і прийому пружних хвиль
; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Ема товщиномерія. (огляд).
; ; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"