Праці автора: Логвінков С.М. *

Показані документи с 1 по 11, всього знайдено 11

Патенти і винаходи »
28866 Шихта для виготовлення вогнеприпасу
; ; ;    2000
Патенти і винаходи »
29694 Спосіб одержання етилсилікатного зв'язуючого
; ;    2000
Патенти і винаходи »
74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів
; ; ; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
80369 Вогнетривка маса
; ; ; ; ;    2007
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив імпортних добавок фірми “Akzo Nobel” на фізико – механічні властивості портландцементу
; ; ;    2008
Студентські конференції »
Розробка суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів
; ; ; ; ;    2009
Студентські конференції »
Синтез та дослідження водорозчинних суперпластифікаторів
; ; ; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Теоретичні аспекти отримання спеціальних цементів на основі сполук системи CaO-BaO-Fe2O3-SiO2
; ; ; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Термодинамічна стабильність комбінацій фаз в субсолідусі системи BaO – Al2O3 – SiO2
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Термодинамічна стабильність комбінацій фаз у високоглиноземістій області системи bao – al2o3 – sio2
; ; ; ;    2009
Автореферати »
Тугоплавкі поліфункціональні матеріали на основі композицій системи (CaО, ZrО2)-MgO-Al2O3-SiО2
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"