Праці автора: Шумейко В.М. *

Показані документи с 1 по 9, всього знайдено 9

Патенти і винаходи »
74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів
; ; ; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
80406 Вогнетривкий цемент
; ; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
91550 В'яжуче
; ; ;    2014
Студентські конференції »
Використання хімічних відходів у якості добавки для портландцементу
; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив імпортних добавок фірми “Akzo Nobel” на фізико – механічні властивості портландцементу
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про отримання пластифікуючої добавки на основі поліакрилової кислоти
; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження міцністних характеристик портландцементу, модифікованого хімічними добавками
; ;    2010
Студентські конференції »
Розробка суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів
; ; ; ; ;    2009
Студентські конференції »
Синтез та дослідження водорозчинних суперпластифікаторів
; ; ; ;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"