Праці автора: Литвин О.М. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 21

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
2D - коефіцієнти Фур’є на класі ліпшиця та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вибір оптимальних координатних функцій в методі скінчених елементів для еліптичних крайових задач
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Виробнича функція зі змінними коефіцієнтами еластичності, побудована на основі експериметальних даних Коба-Дугласа
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за відомими її проекціями вздовж взаємно перпендикулярних ліній
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за допомогою розривного інтерлінаційного сплайну, використовуючи криволінійні трикутники та трапеції
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Деякі теореми про виробничі функції від двох змінних зі змінними коефіцієнтами еластичності та їх застосування
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження методу знаходження точок розриву першого роду функції однієї змінної
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математичне моделювання процесів, що описуються розривними функціями однієї змінної
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод розробки метамоделей на основі логічних моделей предметних областей
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Новий метод розв'язання двоточкових крайових задач для звичайних лінійних диференціальних рівнянь
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Одна теорема про ізогеометричні властивості операторів інтерлінації функцій 2-х змінних
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оператори двовимірного фінітного дискретно-неперервного петерворення Фур'є на основі сплайнів першого степеня, точні на тригонометричних поліномах заданого порядку
;    2003
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оптимальні базисні функції в методі скінченних елементів
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Побудова розривних інтерполяційних, апроксимаційних та інтерлінаційних сплайнів з використанням трапецевидних елементів
;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"