Праці автора: Грищенко В.М. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 24

Патенти і винаходи »
77245 Джерело для морської сейсморозвідки
; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
88352 Джерело для морської сейсморозвідки
;    2014
Патенти і винаходи »
88353 Енергоактивний автомобільний амортизатор
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Алгоритм розрахунків ударної взаємодії в конструкціях
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Алгоритм чисельної оптимізації конструкцій з урахуванням обмежень за допомогою R-функцій
;    2006
Студентські конференції »
Використання ПК ANSYS в задачах побудови розрахункових моделей силових передач трансміссійних та енергетичних машин
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання сплайнів та спектрального аналізу для апроксимації нестаціонарних динамічних процесів в машинах
   2002
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Динамічне суперелементне моделювання валів трансмісійних машин в ANSYS
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Динамічні скінченно-елементні моделі валів трансмісійних машин в ANSYS
; ;    2014
Студентські конференції »
Комп’ютерне моделювання динамічних процесів паливоподачі дизеля
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комп’ютерні підходи в проблемі врівноваження колінчастого вала ДВЗ
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання силового навантаження двохножичного підйомного механізму
   2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Ортогональні та елементарні перетворення матриць узагальненої проблеми власних значень
;    2017
Студентські конференції »
Оцінювання якості результатів оптимального проектування конструкцій за допомогою доступних програмних комплексів
;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"