Праці автора: Тошинський В.І. *

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 63

Патенти і винаходи »
50697 Регулятор рівня рідких середовищ
; ; ; ; ;    2010
Патенти і винаходи »
52280 Регулятор рівня та густиномір
; ; ; ; ;    2010
Патенти і винаходи »
53462 Пристрій для очищення рідких середовищ
; ; ; ; ; ;    2010
Патенти і винаходи »
58119 Радіоізотопний товщиномір
; ; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
60772 Ротаційний віскозиметр
; ; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
64972 Лотовий рівнемір
; ; ;    2011
Патенти і винаходи »
65356 Установка для виробництва аміаку
;    2004
Патенти і винаходи »
71268 Спосіб одержання біомінеральних добрив
; ; ; ; ; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
72537 Сигналізатор рівня сипкого матеріалу
; ; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
76412 Прилад для вимірювання гранулометричного складу частинок твердої фази пульп
; ; ; ;    2013
Патенти і винаходи »
77746 Щільномір
; ;    2013
Патенти і винаходи »
85958 Обмежувач рівня рідини
; ; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вимір в’язкості середовищ що розшаровуються
; ; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
До питання про використання осадів стічних вод, як сировини для отримання органо-мінерального добрива
; ; ;    2006
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про розробку добрив пролонгованої дії
;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"