Праці автора: Тараненкова В.В. *

Показані документи с 1 по 12, всього знайдено 12

Патенти і винаходи »
56049 В'яжуче
; ; ; ; ;    2003
Патенти і винаходи »
57398 В'яжуче
; ; ;    2003
Студентські конференції »
Влияние анизотропии на функциональные характеристики монокристаллов ZnWO4
; ;    2013
Студентські конференції »
Дослідження сульфатостійкості барійвмісного портландцементу
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование продуктов гидратации барийсодержащего портландцемента
; ;    2009
Студентські конференції »
Исследование субсолидусного строения высокобариевой области системы с привлечением термодинамического метода анализа
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
К вопросу о проявлении вяжущих свойств тройных соединений системы СаО – ВаО – SiO2
; ; ; ;    2009
Студентські конференції »
Оценка некоторых методов расчета стандартной энтальпий образования неорганических соединений
; ;    2012
Студентські конференції »
Оценка температур и составов эвтектик в некоторых сечениях системы
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка технологічних сумішей для отримання забарвлених в масі архітектурно-фасадних виробів
;    2007
Студентські конференції »
Сухі будівельні суміші для внутрішнього та зовнішнього оздоблення споруд
;    2007
Студентські конференції »
Термодинамическая оценка образования твердого раствора ZnxMg1-хWO4 в системе ZnO – MgO – WO3
; ; ;    2014

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"