Праці автора: Шабанова Г.М. *

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 53

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Високоміцні шлаколужні в’яжучі матеріали, затворені рідким склом
; ; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние условий консолидирования на теплофизические свойства силицидов тугоплавких металлов
; ; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив імпортних добавок фірми “Akzo Nobel” на фізико – механічні властивості портландцементу
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про будову системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про в’яжучі властивості потрійних сполук системи CaO-BaO-SiO2
; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
До питання про можливість утилізації нафтошламів шебелинського відділу ПГКН
; ; ; ; ;    2006
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про отримання пластифікуючої добавки на основі поліакрилової кислоти
; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про термодинаміку взаємних реакцій в системі BaO – Al2O3 – Cr2O3
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу неорганічних добавок на фізико-механічні властивості спеціального барієвого цементу
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження міцністних характеристик портландцементу, модифікованого хімічними добавками
; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження особливостей механізму фазоутворення цементів на основі сполук системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження продуктів гідратації магнезіального в’яжучого на основі каустичного доломіту
; ; ;    2012
Студентські конференції »
Дослідження процесів гідратації цементу на основі силікатів і феритів кальцію та барію
; ; ;    2010
Студентські конференції »
Дослідження системи Y–Ba–Cu–O
; ;    2008
Студентські конференції »
Застосування шлаків у виробництві будівельних матеріалів
;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"