Праці автора: Шабанова Г.М. *

Показані документи с 31 по 45, всього знайдено 53

Студентські конференції »
Застосування шлаків у виробництві будівельних матеріалів
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Імовірна оцінка фазоутворень в системі BaO – ZrO2 – SiO2
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
К вопросу об использовании отходов водоочистки в производстве глиноземистого цемента
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Кінетична оціка використання відходів нафтопереробки у виробництві портландцементу
; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оптимізація складу корозійностійких цементів, отриманих з використанням відходів хімічної промисловості
; ; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оптимізація складу шлаколужного в’яжучого матеріалу
; ; ; ; ;    2015
Студентські конференції »
Рентгеноконтрасні матеріали на основі системи для стоматології
;    2012
Студентські конференції »
Розробка нових складів пінобетонів з підвищеними теплоізоляційними характеристиками
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка носіїв каталізаторів на основі алюмінатів кальцію
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка складів бетонів з використанням шлаколужних в’яжучих матеріалів на рідкому склі
; ; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розробка складів шлаколужних в’яжучих матеріалів на основі техногенної сировини північно-східного регіону
; ; ; ;    2008
Студентські конференції »
Розробка суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів
; ; ; ; ;    2009
Студентські конференції »
Роль кисневих комплексів у механізмі виникнення високотемпературної надпровідності
; ;    2009
Студентські конференції »
Синтез та дослідження водорозчинних суперпластифікаторів
; ; ; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Теоретичні аспекти отримання спеціальних цементів на основі сполук системи CaO-BaO-Fe2O3-SiO2
; ; ; ;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"