Праці автора: Казаков В.В. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 18

Патенти і винаходи »
37391 Спосіб приготування срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід
; ; ; ; ; ; ;    2008
Патенти і винаходи »
37401 Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (11) оксиду з водяної пари
; ; ; ; ; ; ; ;    2008
Патенти і винаходи »
52784 Спосіб приготування волоснистого срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід
; ; ; ; ; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення поняття наукова школа та її різновиди в працях учених
;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Зародження та розвиток виробництв сполук зв’язаного азоту на азотно-туковому підприємстві в Сєвєродонецьку (1950 – 1980 рр.)
   2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Здобутки наукової школи в галузі технології звязаного азоту у виробництві нитратної кислоти
   2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Історичні етапи зародження та розвитку технології нітратної кислоти контактним методом окиснення аміаку
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Історія промислового синтезу аміаку в наукових працях фахівців з технології зв’язаного азоту
; ;    2008
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Кинетика восстановления оксида азота (iv) в технологии утилизации систем на основе концентрированной HNO3
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Механизм образования наноактивных комплексов Rh-Pd катализатора очистки СО2 в производстве карбамида
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості зародження і формування наукової школи в галузі хімічної технології
;    2007
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Разработка новых технологических схем учеными научной школы В.И.Атрощенко в области технологии связанного азота
; ; ;    2008
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Розробки вчених про фіксацію атмосферного азоту в 20-ті роки ХХ століття
; ;    2007
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Термодинамические исследования процессов окисления оксида азота (IV) озоном и поглощения N2O5 концентрированной азотной кислотой
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Термодинамический анализ термического разложения азотной кислоты
; ; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"