Праці автора: Лисаченко І.Г. *

Показані документи с 1 по 13, всього знайдено 13

Патенти і винаходи »
103257 Піноутворюючий склад
; ; ; ;    2015
Патенти і винаходи »
110638 Спосіб одержання поверхнево-активної речовини
; ; ; ;    2016
Патенти і винаходи »
114942 Спосіб керування абсорбційною холодильною установкою
; ; ; ; ;    2017
Патенти і винаходи »
44486 Ротаційний віскозиметр
; ; ; ; ;    2009
Патенти і винаходи »
53462 Пристрій для очищення рідких середовищ
; ; ; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вимір в’язкості середовищ що розшаровуються
; ; ; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Застосування технології data mining при проектуванні асу тп
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Комп’ютерно-інтегрована система управління барабанним сушильним апаратом з використанням нечіткого ПІД-регулятора
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика обґрунтування технічних вимог до підсистеми мережного обміну комп’ютерно-інтегрованої системи управління
; ; ; ;    2011
Навчальні посібники »
Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Мережі автоматизованих систем керування"
; ; ; ;    2012
Навчальні посібники »
Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Програмне забезпечення мікропроцесорних систем"
; ; ; ; ;    2012
Навчальні посібники »
Програмне забезпечення комп'ютерно-інтегрованих систем управління хіміко-технологічними процесами
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Регулятор рівня – дозатор
; ; ; ; ; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"