Праці автора: Кравченко В.І. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 41

Патенти і винаходи »
17781 Імітатор електромагнітних імпульсів
; ; ;    1997
Патенти і винаходи »
36592 Самоспрацьовуючий вогнегасник
; ; ; ; ;    2001
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Взаємодія власних коливань двомірного (2D)-eлектронного газу з потоком зарядженних частинок в умовах дії електромагнітного випромінювання
; ; ; ;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Взаємодія власних коливань напівпровідникової надгратки з потоком зарядженних частинок
; ; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення вимог до аналого-цифрового перетворювача вимірника параметрів широкосмугових сигналів
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення характеристик зворотніх відмов напівпровідникових приладів в умовах перехідного випромінювання
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив потенційного бар’єру на взаємодію поверхневих плазмонв та заряджених частинок на межі розподілу середовищ
; ; ; ;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив сторонніх електромагнітних факторів на працездатність електрорадіовиробів
; ; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив сторонніх електромагнітних факторів на працездатність електрорадіовиробів
;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Двухчастотногофізичні механізми воротніх відмов напівпровідникових приладів в умовах черенківського випромінювання
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження можливостей пакету comsol для вирішення завдань електромагнітної сумісності в ракетно-космічній техніці
; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Експериментальні дослідження зворотніх відмов напівпровідникових приладів в умовах дії імпульсного випромінювання
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Еталон одиниці максимального значення імпульсів великих струмів
; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Еталон одиниці максимального значення імпульсів високої напруги
; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування еталону-СН для визначення перехідних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг
; ; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"