Праці автора: Клітной В.В. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 25

Патенти і винаходи »
125538 Активна віброзахисна система з адаптивною квазінульовою жорсткістю для підшипникових опор роторних систем
;    2018
Патенти і винаходи »
128330 Корпус шпинделя
;    2018
Автореферати »
Активне гасіння вібрацій в пластинчастих елементах конструкцій із ортотропного матеріалу
   2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Активні методи гасіння вібрацій і шуму в гідро і пневмоприводах
   2015
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз використання активних віброзахисних систем з керованою квазінульовою жорсткістю
   2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз використання активних і напівактивних віброзахисних систем, виконаних на базі адаптивних матеріалів
   2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз використання напівактивних віброзахисних систем з квазінульовою жорсткістю
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вибір граничних значень діагностичних параметрів гідроприводів методами статистичних рішень
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вивчення можливостей використання систем активного гасіння вібрацій, побудованих на базі п’єзоелектричних елементів, в віброзахисних системах машин, приборів та апаратів
   2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення енергетичної ефективності гальмівної системи літака
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Діагностування гідравлічних приводів за ієрархічною моделлю
; ;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Діагностування гідравлічних приводів за станом робочої рідини
; ;    2018
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження впливу параметрів навантаження підйомного механізму на коефіцієнт корисної дії його гідроагрегата живлення
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу частоти обертання вала на витрату рідини в кільцевій щілині
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математична модель гідравлічного стенда для випробувань домкратів
; ;    2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"