Праці автора: Кравченко Ю.В. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 27

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Анализ факторов, влияющих на распределение электрического поля у скошенного торца обкладки конденсатора
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз факторів, що впливають на розподіл електричного поля біля скошеного торця обкладки конденсатора
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Визначення розмірів «напруженого об’єму» ізоляції за експериментальними даними
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Високовольтні конденсатори малої ємності при різних формах діючої наруги
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Високовольтні конденсатори розробки НДПКІ «Молнія» останніх років
; ; ; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Влияние емкостного блока на величину частичных разрядов испытательной установки
; ; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив ємнісного блоку на величину часткових розрядів випробувальної установки
; ; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Высоковольтные конденсаторы разработки НИПКИ «Молния» последних лет
; ; ; ; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Емкостной блок резонансной установки для испытания высоковольтных кабелей
; ; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Еффективність застосування метода ГІР при розрахунку електричного поля в конденсаторних конструкціях
; ;    2008
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение коэффициента усиления электрического поля для конденсаторной системы с комбинированной изоляцией
   2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особенности конструирования высоковольтных импульсных конденсаторов с последовательным соединением секций
; ; ; ; ; ;    2006
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Расчет электрического поля для конденсаторной системы со скругленной кромкой края обкладки
   2008
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Расчёт электрического поля системы плоских электродов с твёрдым диэлектриком
; ;    2006
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Резонансная установка для испытания коротких отрезков высоковольтных кабелей
; ; ; ; ;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"