Работы автора: Каратєєв А.М. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 19

Международная научная конференция MicroCAD »
«Неізоціанатні» полігідроксиуретани з сировинної бази рослинного походження
; ; ;    2013
Патенты и изобретения »
95138 Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей
; ; ; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Аналіз методів знебарвлення природніх бентонітів
;    2016
Международная научная конференция MicroCAD »
Вдосконалення методу синтезу циклокарбонату на основі фурфурилгліцидного етеру
; ; ;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
Вуглецеві наноструктури – модифікатори водно-дисперсійних стирол-акрилових матеріалів
; ; ; ; ; ; ;    2010
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Дослідження кінетики полімеризації нових поліфункціональних мономерів на основі фурфурилгліцидного етеру
; ; ;    2007
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження процесу інтеркаляції четвертинних алкіламонійних солей у матрицю монтморилоніту
; ;    2017
Студенческие конференции »
Дослідження процесу оксиполімеризації за участі нанокомпозитів монтморилоніту
; ;    2016
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження процесу очищення природніх бентонітових глин
;    2015
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження фізико-механічних властивостей нової фарби для дорожньої розмітки
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Захисні властивості лакофарбових матеріалів на основі вибіленого бентоніту
; ;    2017
Международная научная конференция MicroCAD »
Кінетичні дослідження cинтезу фурфурилокси-пропілциклокарбонату за атмосферних умов
; ;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Оптимізація складу розчинників у складі пентафталевих та перхлорвінілових емалей
; ; ; ; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Перспективні материали для холоднотвердіючих сумішей
; ; ; ;    2008
Международная научная конференция MicroCAD »
Протикорозійні властивості фосфатмодифікованого органобентоніту
; ;    2017

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"