Праці автора: Бойко А.В. *

Показані документи с 31 по 45, всього знайдено 86

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Метод аналитического построения турбинных профилей с помощью кубических интерполяционных сплайнов
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод пространственной оптимизации ступени осевой турбины с учетом обтекания турбинных профилей и периферийной протечки
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методология объектно-ориентированной комплексной оптимизации проточных частей мощных паровых турбин с учетом переменного режима работы
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методы параметрической оптимизации навала направляющих турбинных лопаток
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Многоуровневая оптимизация параметров проточной части осевых турбин с учётом переменного режима работы
; ; ;    2007
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Многоуровневая оптимизация параметров проточной части турбодетандера с учётом переменного режима работы
; ; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання процесів теплових схем пту за допомогою сучасного програмного забезпечення
; ;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання термодинамічних процесів в циклах газотурбінних установок
; ; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Моделювання термодинамічних процесів теплових схем паротурбінних установок
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модернизация программного комплекса DNA для расчета тепловых схем ПТУ
; ;    2015
Навчальні посібники »
Навчальна програма вибіркової дисципліни "Основи двох і тривимірної теорії оптимального проектування турбомашин"
   2012
Навчальні посібники »
Навчальна програма вибіркової дисципліни "Основи двох і тривимірної теорії оптимального проектування турбомашин" для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05060102 «Теплофізика»
   2012
Навчальні посібники »
Навчальна програма нормативної дисципліни "Основи теорії оптимального проектування турбомашин" для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05060102 «Теплофізика»
   2012
Навчальні посібники »
Навчальна програма нормативної дисципліни "Основи теорії оптимального проектування турбомашин" для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05060402 «Турбіни»
   2012
Студентські конференції »
Нова конструкція дисмембратора для переробки зернової сировини
;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"