Праці автора: Бойко А.В. *

Показані документи с 61 по 75, всього знайдено 86

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підвищення точності розрахунку в'язкої течії в турбінній решітці
; ;    2011
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Підвищення точності формальних макромоделей повного квадратичного полінома
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Повышение точности формальной макромодели при планировании эксперимента
; ;    2013
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Порівняння результатів просторої оптимізації прямої турбінної решітки при різних способах збереження обмежень
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Построение параметризованных сеток для трехмерной оптимизации турбинных лопаток
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Про вибір методу параметричної оптимізації навалу напрямних турбіних лопаток
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Проектирование и сравнительное расчетно-экспериментальное исследование двухступентчатого отсека воздушной турбины
; ;    2005
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Проектирование оптимальных турбинных профилей с помощью кубических интерполяционных сплайнов
; ;    2016
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Проектування профілю перетину лопатки турбіни степеневими поліномами
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Просторова оптимізація 3-ї ступені ЦВТ турбіни К-500-65/3000
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Просторова оптимізація лопатки прямої турбінної решітки по декількох перерізах
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Пространственная оптимизация лопатки прямой турбинной решетки с изменением профиля по высоте
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Пространственная оптимизация профиля лопатки прямой турбинной решетки
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Разработка и апробация комплексного метода оптимизации ступени осевой турбины
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Разработка информационной среды и средств динамического управления информационными моделями данных сложных технических объектов применительно к САПР «Турбоагрегат»
; ;    2006

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"