Праці автора: Ящеріцин Є.В. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 28

Патенти і винаходи »
5575 Шаруватий композиційний матеріал
;    2005
Міжнародні конференції »
Аналіз причин збройного конфлікту на сході України у 2014-2015 році, як один з прикладів конфліктів сучасного світу
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив довжини тріщин в шаруватому композиті мідь – тантал(1% ТА),отриманому методом дифузійного зварювання через шар фольги нікелю, на кінетику його руйнування
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив на електричний опір шаруватих композитів мідь – тантал, отриманих методом дифузійного зварювання, дифузійної зони між міддю та нікелем
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив на механічні властивості при 600 0с шаруватих композитів мідь - тантал, отриманих методом дифузійного зварювання через прошарок фольги нікелю, відносної ширини дифузійної зони між міддю та нікелем, а також мікроструктури шарів міді
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Вплив режимів дифузійного зварювання на адгезію складових шарів шкм мідь-тантал
;    2009
Міжнародні конференції »
Деякі аспекти викладання питань соціально допустимого ризику та попередження торгівлі людьми у курсі «Безпека життєдіяльності»
   2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Екологічне обгрунтування вибору матеріалу–зміцнювателя шаруватого композиційного матеріалу мідь – тантал в залежності від температури плавління та ГДК
;    2014
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Електричний опір ШКМ Cu – Ta при кімнатній температурі
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зв'язок видів діаграм розтягування шаруватих композитів мідь - тантал при підвищеній температурі (600°С), отриманихметодом дифузійного зварювання через прошарок фольги нікеля, з видами їх руйнування.
;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Зв'язоквидів діаграмрозтягування шаруватих композитів мідь – тантал при кімнатній температурі,отриманих методом дифузійного зварювання, з видами їх руйнування
;    2011
Навчальні посібники »
Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 1-6)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    2005
Навчальні посібники »
Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 17-18)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    2005
Навчальні посібники »
Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 18-19)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    2005
Навчальні посібники »
Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 19)
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    2005

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"