Праці автора: Бормотова Т.В. *

Показані документи с 1 по 7, всього знайдено 7

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Биогазовая установка с пластикового материала для получения биогаза
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Биофотореактор для выращивания микроводорослей и способ получения из них жировой фракции
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Біогазова установка з пластикового матеріалу для отримання біогазу
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Біофотореактор для вирощування мікроводоростей та спосіб отримання з них жирової фракції
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Жиромісткі мікроводорості - початкова сировина для отримання біодизельного палива та попутніх компонентів
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Жиросодержащие микроводоросли – исходное сырье для получения биодизельного топлива и сопутствующих компонентов
; ;    2008
Студентські конференції »
Розрахунок теплових втрат у комбінованій установці «пластмасовий колодязь – стальний метантенк» для отримання біогазу
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"