Праці автора: Корогодська А.М. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 20

Патенти і винаходи »
56049 В'яжуче
; ; ; ; ;    2003
Патенти і винаходи »
57398 В'яжуче
; ; ;    2003
Патенти і винаходи »
74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів
; ; ; ; ;    2012
Патенти і винаходи »
80369 Вогнетривка маса
; ; ; ; ;    2007
Патенти і винаходи »
80406 Вогнетривкий цемент
; ; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Безклінкерні в’яжучі матеріали лужної активізації
; ; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання твердого палива при випалі портландцементого клінкеру в обертовій печі з реактором-декарбонізатором
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Високоміцні шлаколужні в’яжучі матеріали, затворені рідким склом
; ; ; ;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про будову системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про в’яжучі властивості потрійних сполук системи CaO-BaO-SiO2
; ; ;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
До питання про можливість утилізації нафтошламів шебелинського відділу ПГКН
; ; ; ; ;    2006
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
До питання про термодинаміку взаємних реакцій в системі BaO – Al2O3 – Cr2O3
; ;    2008
Студентські конференції »
Дослідження процесів гідратації цементу на основі силікатів і феритів кальцію та барію
; ; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Кінетична оціка використання відходів нафтопереробки у виробництві портландцементу
; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оптимізація складу корозійностійких цементів, отриманих з використанням відходів хімічної промисловості
; ; ; ;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"