Праці автора: Віхляєва Н.В. *

Показані документи с 1 по 8, всього знайдено 8

Міжнародні конференції »
Залежність структури служби управління персоналом (СУП) від характеру і стадії розвитку організації
   2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методи оцінки інноваційного потенціалу електро-енергетичних підприємств
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обгрунтування і розробка інструментарія оцінки ефективності інноваційної діяльності на підприємстві енергомашинобудування
;    2009
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Сучасні погляди на еволюцію систем формування моделей інноваційних процесів
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Теоретико-методологічні підходи дослідження перспектив інноваційного розвитку енергетичних підприємств в Україні
;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Формування групи співробітників, що володіють менеджерським потенціалом
   2008
Студентські конференції »
Формування оптимальної стратегії реструктуризації виробництва без його зупинки
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Характеристика технологічних укладів та їхній взаємозв’язок з еволюцією логістики
;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"