Праці автора: Пазиніч С.М. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 17

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Взаємодія філософії, науки, мистецтва і релігії – парадигма сучасного світорозуміння, світосприйняття і світобудови
   2008
Міжнародні конференції »
Відповідальність педагога – субоснова стабільного розвитку суспільства
   2015
Міжнародні конференції »
Дукачі, як перлина народної художньої творчості в системі східнослов’янської культури
   2011
Міжнародні конференції »
Духовність як субстанційно якісний критерій розвитку суспільства
   2012
Статті »
Естетична самосвідомість особистості як чинник розвитку національної художньої еліти
;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Логічна культура в системі наукового пізнання
   2008
Навчальні посібники »
Психологія впливу
; ; ;    2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія героїзму в системі розвитку суспільних відносин
   2011
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Філософія духовно-ціннісної спрямованості розвитку особистості – основа соціально орієнтованого управління
   2009
Міжнародні конференції »
Філософія мистецтва в генезі свідомості особистості художньої еліти
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія модернізації політичної системи як субстанціональність в консолідації суспільних сил соціуму
;    2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія моди і її вплив в царині спілкування
   2010
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія моди і її вплив в царині спілкування
   2011
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" »
Філософія нерефлексивного спілкування та її особливості
   2012
Статті »
Філософіяв системі наукового знання та управління
;    2008

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"