Праці автора: Мілих В.І. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 43

Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Автоматизовані побудова графічних моделей турбогенераторів і формування їх електромагнітніх властивостей для чисельно-польових розрахунків
; ; ;    2014
Студентські конференції »
Алгоритм побудови ітераційного процесу чисельного розрахунку магнітного поля турбогенератора в режимі навантаження
; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Аналіз базових державних стандартів з електротехніки
;    2003
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз магнітного поля і індуктивних параметрів ісинхронного генератора на основі чисельно-польового методу
; ;    2010
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз механічного процесу стартового розгону газотурбінного двигуна при використанні його генератора як стартера
; ;    2008
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз можливості удосконалення проектування трифазних асинхронних двигунів на основі чисельно-польових методів
; ;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз тривимірног характеру магнітного поля індуктора магнітного сепаратора методом плоско-паралельних розрахункових моделей
; ;    2017
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз чинників впливу на магнітне поле в торцевій зоні потужного турбогенератора
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Аналіз чинників впливу на силові параметри лінійного електродвигуна з коаксіальною магнітною системою
;    2009
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Взаємозв'язана система просторової орієнтації і часових співвідношень електромагнітних величин в турбогенераторі
; ;    2012
Навчальні посібники »
Дослідження асинхронних двигунів
;    2007
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Дослідження впливу форми полюсного наконечника гідрогенератора на форму магнітного поля в його зазорі
; ;    2008
Навчальні посібники »
Дослідження електричних машин і апаратів
; ;    2013
Навчальні посібники »
Дослідження силових трансформаторів
; ; ;    2010
Навчальні посібники »
Дослідження синхронних машин
; ; ; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"