Праці автора: Полякова Н.В. *

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 24

Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Автоматизированное формирование расчетных моделей турбогенераторов для программной среды FEMM
;    2015
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Автоматизовані побудова графічних моделей турбогенераторів і формування їх електромагнітніх властивостей для чисельно-польових розрахунків
; ; ;    2014
Студентські конференції »
Алгоритм побудови ітераційного процесу чисельного розрахунку магнітного поля турбогенератора в режимі навантаження
; ;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора
;    2013
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Анализ фазовых соотношений электромагнитных величин в турбогенера- торе на основе численных расчетов магнитных полей
;    2003
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Взаємозв'язана система просторової орієнтації і часових співвідношень електромагнітних величин в турбогенераторі
; ;    2012
Міжнародна наукова конференція MicroCAD »
Математичні основи для визначення чисельно-польовим методом електромагнітних параметрів і характеристик турбогенератора
; ;    2011
Міжнародні конференції »
Необхідність формування майбутніх фахівців-лідерів у процесі підготовки в умовах вищого технічного навчального закладу
   2015
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Определение электромагнитных параметров и фазовых соотношений в турбогенераторах автоматизированным расчетом магнитного поля в программной среде FEMM
;    2016
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Определение электромагнитных параметров электрических машин на основе численных расчетов магнитных полей
;    2006
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Организация численного расчета магнитного поля турбогенератора в режиме нагрузки с обеспечением заданных его выходных параметров
;    2012
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Расчетный и гармонический анализ магнитных полей в активной зоне турбогенератора в режиме нагрузки
;    2013
Навчальні посібники »
Розрахунок параметрів і характеристик електротехнічних пристроїв
; ;    2005
Навчальні посібники »
Розрахунок параметрів та характеристик електричних машин
;    2013
Наукові журнали НТУ "ХПІ" »
Система направлений и фазовых соотношений электромагнитных величин при численных расчетах магнитных полей в турбогенераторе
;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"