Работы автора: Сучков Г.М.

116248 Ультразвуковий роздільно-поєднаний електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю феромагнітних металовиробів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

116249 Спосіб ультразвукового контролю твердості металу протяжного виробу хвилями Релея / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117697 Роздільно-поєднаний електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю імпульсами хвиль Релея та Лемба / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117698 Спосіб ультразвукового контролю пружних характеристик металу тонкостінних виробів хвилями Лемба / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117762 Спосіб поточного ультразвукового контролю луна-методом / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117763 Спосіб ультразвукового електромагнітно-акустичного контролю протяжних трубчатих феромагнітних металовиробів з складною формою перерізу / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

117766 Електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю трубчатих неферомагнітних металовиробів з перетином у вигляді кола / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

121134 Спосіб ультразвукового контролю твердості металовиробу / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

121968 Комбінований електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю імпульсами ультразвукових поверхневих хвиль / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

125691 Накладний екранований вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2018.

129857 Суміщений електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю металовиробів імпульсами ультразвукових поверхневих хвиль / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2018.

43950 Луна - дифракційний спосіб неруйнівного контролю довгомірних виробів / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.

55471 Накладний вихорострумовий перетворювач для неруйнівного контролю / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

71668 Спосіб безконтактного ультразвукового контролю металевих виробів імпульсами поверхневих хвиль / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

71700 Спосіб ультразвукового контролю виробів широкосмуговим електромагнітно-акустичним перетворювачем / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

72010 Конденсаторний спосіб прийому акустичних сигналів при неруйнівному контролі / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

72057 Спосіб імерсійного ультразвукового контролю / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

73444 Спосіб ультразвукового контролю поверхні металічних феромагнітних виробів / // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

73445 Спосіб електромагнітної дефектоскопії електропровідних виробів / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

74613 Спосіб ультразвукового електромагнітно-акустичного контролю поверхні металічних виробів з прямолінійними ділянками кромок / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

74614 Накладний електромагнітно-акустичний перетворювач / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

74673 Пристрій для вимірювання товщини металовиробів / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

80269 Пристрій для імерсійного ультразвукового контролю / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2013.

82092 Спосіб імерсійного ультразвукового контролю / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2013.

82154 Спосіб динамічного імерсійного ультразвукового контролю луна-методом / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2013.

90624 Спосіб вимірювання товщини неелектропровідного покриття на електропровідному виробі / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

94611 Спосіб збудження та прийому високочастотних імпульсів у металевому виробі ємнісним перетворювачем / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

94693 Ультразвуковий ємнісний засіб для збудження і прийому пружних хвиль / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

Аналіз засобів і методів контролю товщини неелектропровідного покриття (огляд) / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2010.

Багатоканальний генератор сигналу складної форми для ультразвукового товщіноміру / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Взірець для метрологічного забезпечення ема товщиноміру / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2015.

Визначення впливу факторів, які визначають роботу ЕМА дефектоскопу для контролю довгомірних виробів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №12 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-4525

Вихретоковый дефектоскоп с ортогональным накладным преобразователем / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2015.

Вихретоковый контроль металлоизделий с оценкой глубины дефектов / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2014.

Вихретоковый преобразователь для контроля толщины диэлектрических покрытий на металлоизделиях / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №43 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-5459

Влияние перекоса компенсированного вихретокового преобразователя на контроль толщины диэлектрического покрытия / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2014.

Возбуждение радиально распространяющихся волн Лэмба неосесимметричными нагрузками в конечной области пластины / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-4525

Возбуждение ультразвуковых импульсов емкостным способом / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Высокопроизводительная энего-рессурсосберегающая дефектоскопия металлоизделий с развитой площадью поверхности / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-4525

Дослідження виявляємості внутрішніх дефектів заготовки круглого перетину ультразвуковим методом / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження факторів, які впливають на збудження акустичних імпульсів ємнісним методом / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №48 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Дослідження частотних характеристик вихорострумового перетворювача для оцінки якості металевих виробів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Експрес-обробка даних в електромагнітно-акустичному товщиномірі / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2010.

Електромагнітно-акустичні перетворювачі для контролю довгомірних виробів луна-дифракційним методом / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009.

Ема дефектоскопія матеріалів і виробів / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009.

Ема товщиномерія. (огляд). / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №12 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-4525

Емкостные методы неразрушающего контроля / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2009.

Збудження ультразвукових імпульсів ємнісним способом / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Исследование модели накладного ортогонального вихретокового преобразователя / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-4525

Исследование частотных характеристик вихретокового преобразователя для оценки качества металлических изделий / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Компьютерный вихретоковый дефектоскоп для автоматизированных систем контроля / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії №24 - НТУ "ХПІ", 2015.

Макет засобу для збудження і прийому ультразвукових імпульсів ємнісним методом / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2008.

Математическая модель емкостного преобразователя в режиме возбуждения ультразвуковых волн / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2014.

Математическое моделирование преобразователя емкостного типа в режиме возбуждения ультразвуковых волн в металлах.Часть1 / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014.

Математичні моделі вихорострумових перетворювачів / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №48 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Методи та засоби для ультразвукового контролю заготовок та залізничних осей (огляд) / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-4525

Методи та засоби для ультразвукового контролю заготовок та залізничних осей (огляд) / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-4525

Многоканальный формирователь сигнала сложной формы для ультразвукового толщиномера / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Моделювання електромагнітно – акустичного перетворювача / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №48 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Можливість ультразвукового контролю зварних з’єднань без видалення фарбового покриття / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-4525

Можливості безеталонного контролю товщіни металовиробів ЕМА методом / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009.

Необхідність розробки системи автоматичного контролю залізничних коліс і осей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2014.

Оптимізація характеристик імпульсу струму для живлення п'єзоелектричного перетворювача / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2016.

Оценка механизмов ЭМА преобразования при излучении и приеме поверхностных волн / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-4525

Підвищення продуктивності й надійності виявлення дефектів в стрижнях / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №48 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Підвищення продуктивності й надійності виявлення дефектів протяжних виробів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Підвищення чутливості імерсійного ультразвуковго контролю залізничних осей / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2012.

Повышение производительности и надежности обнаружения дефектов протяженных изделий / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Повышение чувствительности иммерсионного ультразвукового контроля заготовок для железнодорожных осей / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №46 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-5459

Покращення характеристик електромагніто-акустичних перетворювачів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Портативный эма толщиномер для контроля металлоизделий / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-4525

Приймаючий аналоговий тракт зі смуговою характеристикою для засобу неруйнівного контролю ультразвукового приладу / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-4525

Раздельно-совмещенный ЭМА преобразователь для ультразвукового контроля железнодорожных осей / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях №18 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-5459

Разработка генератора для импульсного питания вихретокового преобразователя / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2007.

Разработка методик проверки работоспособности приборов и оборудования для ультразвукового контроля / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2018.

Разработка стенда для исследований металлических заготовок бесконтактным методом / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2013.

Разработка элементов вихретокового дефектоскопа / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009.

Распределение плотности вихревых токов в металлическом образце, возбуждаемых полем линейного тока / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії №44 - НТУ "ХПІ", 2014. ISSN 2076-004х

Расчет характеристик накладного преобразователя электромагнитного типа в режиме регистрации ультразвуковых волн в трубах и стержнях / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-4525

Расчетная модель ортогонального вихретокового преобразователя / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №12 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-4525

Розвиток теорії і практики створення приладів для електромагнітно-акустичного контролю металовиробів / // Автореферати : Докторські № - , 2005.

Розробка макету для проведення досліжджень товщиноветрії та дефектоскопії ЕМА способом / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2014.

Сигнал электромагнитного преобразователя от дефекта конечной длины / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2015.

Современные методы неразрушающего контроля в машиностроении / , , , , , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

Современные методы неразрушающего контроля в машиностроении / , , , , , // Навчальні посібники : Дистанційні курси № - НТУ "ХПІ", 2012.

Современные ультразвуковые методы контроля сварных соединений / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2012.

Состояние методов и средств контроля толщины покрытий (обзор) / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014.

Стан методів і засобів контролю товщини покриття / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2009.

Стенд для исследований ультразвукового емкостного метода неразрушающего контроля / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2015.

Теоретические исследования преобразователей для измерения толщины не электропроводных покрытий на электропроводных материалах / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2007.

Теоретические исследования ЭМА способа регистрации поверхностных волн при ультразвуковом контроле ферромагнитных металлоизделий / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-4525

Теоретические концепции создания ультразвуковых преобразователей электромагнитного типа / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009.

Теоретическое обоснование построения однонаправленного электромагнитноакустического преобразователя / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №48 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Технологія контролю довгомірних циліндричних виробів луна-дифракційним методом / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2010.

Улучшение характеристик электромагнито-акустических преобразователей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2008.

Ультразвуковой контроль качества изделий с не плоской поверхностью волнами Релея / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії №48 - НТУ "ХПІ", 2015.

Фактори, що підвищують чутливість ультразвукового імпульсного контролю виробів з круглим перетином / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2015.

Фурье анализ импульсных сигналов / , // Студентські конференції : Електромеханічне та електричне перетворення енергії № - НТУ "ХПИ", 2015.

Чутливість ЕМА перетворювачів різного типу / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №14 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009.

Экспериментальное исследование ЭМА преобразователя рэлеевских волн / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2013.

Электромагнитное возбуждение радиально распространяющихся поверхностных волн Рэлея / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-4525

Электромагнитное возбуждение ультразвуковых волн в металлическом полупространстве / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Електроенергетика та перетворювальна техніка №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-4525

Энего-ресурсосберегающая технология контроля металлопроката / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №21 - Інформатика і моделювання - НТУ "ХПИ", 2012.

Энерго-ресурсосберегающая технология контроля металлопроката / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії - НТУ "ХПИ", 2012.

Эффективность обработки информации в современных приборах неразрушающего контроля / , , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0031© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"