Работы автора: Гурин А.Г.

116046 Спосіб визначення стану кореневої системи дерева / // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2017.

26213 Електрогідравлічний свердловинний пристрій / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

31001 Резонансний пристрій контролю часткових розрядів / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2008.

3408 Спосіб збудження сейсмічних коливань / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 1994.

60975 Пристрій для опромінення ізоляційних матеріалів електронним пучком / , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

61945 Свердловинне електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

64208 Лінійний індукційний прискорювач / , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2004.

64208 Лінійний індукційний прискорювач / , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2005.

6923 Пристрій для збудження акустичних коливань / , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 1995.

72041 Модуль лінійного індукційного прискорювача / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2012.

77272 Спосіб визначення дефектів в шарі електричної ізоляції провідника / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.

92291 Електроємнісний перетворювач енергії електричного імпульсу / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

94324 Спосіб видалення поліімідної емальізоляції з проводів малих діаметрів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

Баланс энергии в высокоэнергетичном линейном индукционном ускорителе / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №1 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 2074-272Х

Визначення демпфуючих властивостей електроізоляційних матеріалів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Вимірювання власних та вимушених коливань на макеті обсадної колони нафтової свердловини / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Влияние импульсных магнитных полей на электрические и прочностные характеристики полимерной изоляции кабелей / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Влияние эксплуатационных факторов на электрические свойства полимерной изоляции концевых разделок силовых кабелей высоковольтных импульсных устройств / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Волновые явления в мембране электродинамического излучателя гидроакустических импульсов / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-3944

Высоковольтные устройства для интенсификации добычи нефти / , // Студентські конференції : Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці № - НТУ "ХПИ", 2010.

Дослідження впливу пластичності мідного провідника на напругу пробою ізоляції емальпроводу / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №17 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2224-0349

Дослідження поверхневого опору ізоляції елекроенергетичного обладнання / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Дослідження поверхневого опору ізоляції електроенергетичного обладнання / , // Студентські конференції : Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці № - НТУ "ХПИ", 2015.

Дослідження розподілу електричного поля за допомогою ємнісних датчиків / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Дослідження факторів впливу на дисперсію пробивної напруги емальдроту з подвійною ізоляцією на основі поліімідних співполімерів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-3944

Експериментальні та теоретичні дослідження формування хвилі тиску на корінні породи колекторанафтової свердловини при дії високовольтних випромінювачів / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Електродинамічні випромінювачі вибухового типу для сейсмоакустичного впливу на нафтові прошарки в зоні колектора глибоких свердловин / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2012.

Енергозберігаючий екологічно чистий вакуумний комплекс для сушки та просякнення кабелів з паперовою ізоляцією / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Застосування електродинамічних випромінювачів у технології пошуку та інтенсифікації видобутку нафти / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Застосування методу електромеханічних аналогій для розрахунку параметрів імпульсу тиску електродинамічного поверхневого випромінювача сейсмічних коливань / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №44 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-3944

Зміна параметрів часткових розрядів у твердій ізоляції силових трансформаторів в умовах довгострокової експлуатації / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2018.

Измерение собственных и вынужденных колебаний на макете обсадной колонны нефтяной скважины / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Исследование корелляции электрических и механических параметров двойной изоляции эмальпроводов / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №2 - НТУ "ХПИ", 2005. ISSN 2074-272Х

Інтенсифікація видобутку нафти за допомогою електрогідравлічного ефекту / , // Студентські конференції : Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці № - НТУ "ХПИ", 2010.

Кабельная линия для работы в глубокой нефтяной скважине / , // Студентські конференції : Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці № - НТУ "ХПИ", 2010.

Кафедре «Электроизоляционная и кабельная техника» – 50 лет! / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №56 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2224-0349

Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для изоляции кабельно-проводниковой продукции. Теплофизические, реологические и электрофизические свойства / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №3 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2074-272Х

Конструкція грузонесучого геофізичного кабелю з оптоволоконною лінією передачі сигналів управління акустичними випромінювачами / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Метод контролю наявності дефектів в шарі електричної ізоляції / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Метод оцінки механічного зношування та ресурсу кабельних ліній геофізичного пересувного обладнання / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №17 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2224-0349

Моделирование процесса формирования направленного излучения электрогидравлических излучателей с глубоких нефтяных скважин / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №3 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2224-0349

Модель для визначення впливу висихання оточуючого грунту на допустимий струм навантаження високовольтного кабелю / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2224-0349

Модель для визначення допустимого струму навантаження високовольтного кабелю із зшитою поліетиленовою ізоляцією в умовах висихання оточуючого грунту / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Ограничители перенаряжения на 110 КВ и выше / , // Студентські конференції : Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці № - НТУ "ХПИ", 2012.

Основні напрямки моніторингу технічного стану електричної ізоляції енергетичного обладнання / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Особенности возбуждения сейсмоакустических сигналов наземными импульсными источниками с плоскими электродинамическими излучателями / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №3 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2074-272Х

Особенности формирования импульса давления в зоне коллектора обсадной колонны нефтяной скважины при действии электрогидравлического разряда / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-3944

Перспективы применения сильноточных электронных пучков для радиационной сшивки полиэтилена / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №4 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2074-272Х

Разрушение поверхностного слоя диэлектрика в концевых кабельных муфтах под действием грозовых перенапряжений / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №59 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2224-0349

Разрушение увлажненного поверхностного слоя полимерной изоляции при грозовых перенапряжениях / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2224-0349

Разряд по увлажненной поверхности полимерной изоляции при воздействии грозовых перенапряжений / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Розповсюдження ударного імпульсу у навколишньому середовищі колектора нафтової свердловини при електрогідравлічному розряді / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Сейсморазведочный комплекс излучателей для мониторинга запасов нефти и интенсификации ее добычи из действующих скважин / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №55 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-3944

Скважинный электродинамический излучатель гидроакустических импульсов взрывного типа / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №23 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2224-0349

Современное состояние нормативной базы в области электроизоляционной и кабельной техники, гармонизированной с европейскими стандартами / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Создание нормативной базы в области кабельной техники, гармонизированной с европейскими стандартами / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Створення нормативної бази в галузі кабельної техніки, гармонізованої з європейськими стандартами / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Суцільний контроль дефектності емальізоляції при випробуванні високою напругою на прохід / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №45 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2224-0349

Сучасний стан нормативної бази в галузі електроізоляційної та кабельної техніки, гармонізованої з європейськими стандартами / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Тенденції розвитку досліджень електроізоляційних матеріалів для електроенергетичних систем / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2018.

Устранение коронного разряда на поверхности электрической изоляции за счет регулирования свойств полупроводящих покрытий / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Уточнение фактических запасов нефти и газа сейсмоакустическими методами с использованием электродинамического принципа возбуждения колебаний / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інформатика і моделювання №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0031

Формирование сейсмоакустических импульсов в зоне коллектора глубокой нефтяной скважины электрофизическими устройствами / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Формирование спектра гидроакустических импульсов при изучении структуры донных осадков на шельфе моря электродинамическими излучателями / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №25 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-3944

Формирование электрического разряда в водонефтяной смеси глубоких скважин / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-3944

Формування імпульсів напруги за допомогою геофізичного кабелю КГ-7-120 / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Формування сейсмоакустичних імпульсів у зоні колектора глибокої нафтової свердловини електрофізичними пристроями / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Экспериментальные и теоретические исследования формирования волны давления на коренные породы коллектора нефтяной скважины при действии высоковольтных излучателей / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Электродинамический скважинный вибратор / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-3944

Электрофизические установки для сейсморазведки и интенсификации добычи нефти и газа / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Машинознавство і САПР №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0775

Энергосберегающая экологически чистая вакуумная установка для сушки и пропитки кабелей с бумажной изоляцией / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2224-0349© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"