Работы автора: Шутенко О.В.

56429 Спосіб оцінки ступеня старіння трансформаторних масел в баках силових високовольтних маслонаповнених трансформаторів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

56766 Спосіб виявлення дефектів в ізоляції високовольтного маслонаповненого обладнання за результатами хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

Алгоритм определения отношений пар газов, обеспечивающих минимальное значения рисков в случае принятия ошибочного решения / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Алгоритм статистической обработки результатов периодического контроля состояния изоляции электроэнергетического оборудования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Анализ влияния аварийных режимов работы электрической сети на изменение концентрация растворенных в масле газов / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Анализ газосодержания масел в бездефектных трансформаторах негерметичного исполнения / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Анализ газосодержания оборудования с дефектами разного типа / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2018.

Анализ графических методов интерпретации результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Анализ динамики изменений концентраций газов, растворенных в масле негерметичных трансформаторов, в течение длительной эксплуатации / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Анализ динамики изменения процентного содержания газов в силовых трансформаторах с развивающимся дефектом / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Анализ достоверности распознавания типов дефектов трансформаторов при использовании отношений пар газов и графических образов дефектов / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №17 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2224-0349

Анализ значений скоростей нарастания газов в дефектных трансформаторах на разных стадиях развития дефектов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Анализ недостатков традиционной системы контроля состояния высоковольтных силовых трансформаторов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Анализ отношений пар газов, используемых для распознавания типов дефектов в высоковольтном электроэнергетическом оборудовании / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Анализ проблем, возникающих при интерпретации результатов хроматиграфического анализа растворенных в масле газов / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №59 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2224-0349

Анализ способов задания координат в графических методах распознавания типа дефекта по результатам харг / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Анализ функциональных возможностей экспертных систем, используемых для диагностики состояния высоковольтного маслонаполненного оборудования / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №3 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2224-0349

Аналіз впливу аварійних режимів роботи електричної мережі на зміну концентрацій розчинених у маслі газів / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Аналіз законів розподілу концентрацій газів, розчинених у маслі високовольтних трансформаторів негерметичного виконання / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2224-0349

Аналіз кореляційних зв'язків між газами, розчиненими в маслі силових трансформаторів, при різних типах дефектів / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №20 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0740

Гибкая передача электрической энергии / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Динамика изменения значений отношений пар газов в дефектных трансформаторах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Дослідження впливу експлуатаційних чинників на результати хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Защита эксплуатационных данных в информационно-аналитической системе «Сирена» / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Исследование влияния эксплуатационных факторов на результаты хроматографического анализа растворенных в масле газов / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Исследование законов распределения физико-химических показателей трансформаторных масел / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №23 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2224-0349

Исследование образов прогнозируемых дефектов в высоковольтных силовых трансформаторах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Исследование особенностей дрейфа изоляционных показателей трансформаторных масел в баках трансформаторов и автотрансформатороВ 330 кВ в условиях длительной эксплуатации / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2012.

Исследование особенностей старения трансформаторных масел в условиях длительной эксплуатации / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №36 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-3944

Исследование факторов, влияющих на однородность концентраций растворенных в масле газов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2012.

Інформаційно-аналітична система «СИРЕНА» для діагностики стану високовольтного електроенергетичного обладнання / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Комплексный корреляционный анализ показателей качества трансформаторного масла / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №45 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-3944

Комплексный корреляционный анализ показателей качества трансформаторного масла / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0791

Обоснование необходимости корректировки значений отношений пар газов при распознавании типа прогнозируемого дефекта по результатам анализа растворенных в масле газов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Определение вида дефектов силовых трансформаторов графическим методом / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2012.

Определение граничных значений концентраций газов на основе методов статистических решений / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Определение граничных значений концентраций газов, растворенных в трансформаторном масле для многомерных распределений / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Определение граничных концентраций растворенных в масле газов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Особенности дрейфа показателей качества трансформаторного масла в течение длительной эксплуатации / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №4 - НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2078-5364

Особенности изменения газосодержания масел в трансформаторах с развивающимися дефектами / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Особенности оценки величины среднего риска при использовании критерия граничных скоростей нарастания газов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Особенности проведения факторного анализа при использовании результатов эксплуатационного контроля / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Особенности статистической обработки результатов эксплуатационных испытаний при исследовании законов распределения результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №60 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0740

Оценка влияния конструкции фазного провода воздушных линий на ширину санитаной зоны / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Оценка влияния типа дефекта на значения скоростей нарастания газов в трансформаторах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Оценка влияния условий эксплуатации на интенсивность старения трансформаторных масел / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №45 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2224-0349

Оценка возможностей метода минимального риска для определения граничных концентраций растворенных в масле газов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Оценка возможностей нечетких нейронных сетей для интерпретации результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Оценка законов распределения тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции высоковольтных вводов герметичного исполнения / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2018.

Оценка статистической однородности временных рядов показателей качества трансформаторного масла / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0740

Оценка степени окисления трансформаторных масел на основе моделей множественной нелинейной регрессии / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Оценка степени окисления трансформаторных масел с помощью модели множественной нелинейной регрессии / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №16 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0740

Преимущества модульного построения иас «Сирена» для диагностики состояния электроэнергетического оборудования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Принципы построения баз данных в информационно-аналитической системе "Сирена" / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Енергетика: надійність та енергоефективність №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2224-0349

Прогнозирование остаточного ресурса высоковольтных силовых трансформаторов по значениям степени полимеризации целлюлозы / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Распознавание типа дефекта высоковольтных силовых трансформаторов на основе анализа образов дефектов, построенных по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів №49 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-3944

Распознавания типов дефектов, прогнозируемых по результатам АРГ на основе методов разделения в пространстве признаков / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2018.

Синтез объединенной математической модели и структуры преобразователей режимных параметров электроэнергетического объекта / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №29 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-083x

Удосконалення діагностики силових високовольтних трансформаторів на основі аналізу закономірностей тривалого старіння масел / // Автореферати : Кандидатські - , 2010.

Усовершенствование метода графических образов при распознавания типа прогнозируемого дефекта / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Учет типа прогнозируемого дефекта при определении граничных концентраций растворенных в масле газов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології № - НТУ "ХПИ", 2015.

Формирование однородных массивов показателей качества трансформаторного масла в условиях априорной неопределенности результатов испытаний / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №4 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2078-5364

Формирование подмножеств однородных временных рядов показателей качества трансформаторного масла / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №31 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-083x

Формирование подхода к оценке достоверности использования граничных значений концентраций растворенных в масле газов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Формирование процедуры нечеткого вывода для обнаружения развивающихся дефектов высоковольтных трансформаторов / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №44 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0740© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"