Работы автора: Смоловик Р.Ф.

Анализ возможностей экономической оценки комплексной утилизации отходов полимеров / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2220-4784

Анализ и исследование социального аспектасущности понятия инновационности процессов, технологий / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Високі технології в машинобудуванні №1 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7677

Анализ и оценка технологических рисков в условиях инновационных процессов / // Міжнародні конференції : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2015.

Анализ и оценка факторов, влияющих на изменение уровня оплаты труда / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №63 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Анализ и оценка факторов, влияющих на изменение уровня оплаты труда / , // Міжнародні конференції : Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи, ефективність. Секція 3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності. № - НТУ "ХПИ", 2010.

Анализ и оценка факторов, влияющих на изменение уровня оплаты труда в современных кризисных условиях / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2220-4784

Анализ изменения современных тенденций в политике интернационализации НИОКР / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №62 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Анализ некоторых направлений повышения финансовой устойчивости предприятия / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №55 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784

Анализ некоторых направлений, способствующих повышению эффективности использования основных средств предприятия в условиях рыночной экономики / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2220-4784

Анализ показателей эффективного использования трудовых ресурсов / , // Міжнародні конференції : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2013.

Анализ фактороввлияния современного постиндустриального производства на изменение структуры процесса научного исследования / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №62 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Анализ хозяйственной деятельности предприятия как открытой системы внутреннего и внешнего окружения / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2220-4784

Аналіз деяких напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2220-4784

Аналіз і оцінка деяких шляхів ресурсозбереження в умовах підприємства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2011.

Аналіз рівня ризику кредитних операцій / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2014.

Аналіз стану кредитного портфеля банків в сучасних умовах / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №64 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Аналіз стану та недоліків формування акцизного збору / , // Студентські конференції : Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку № - НТУ "ХПИ", 2010.

Аналіз сучасного положення використання основних засобів України / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №56 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Аудит основних засобів: методика та аналіз здійснення процесу аудиторської перевірки основних засобів підприємства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2008.

Аудит основных средств: методика и анализ осуществления процесса аудиторской проверки основных средств предприятия / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2008.

Визначення процедури антикризового управління спрямованого на зниження ризику кредитних операцій / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №55 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784

Влияние глобализации на развитие хозяйственного механизма стран разного уровня экономических отношений / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2014.

Галузеві особливості управління процесами відтворення основних засобів машинобудівних підприємств / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2220-4784

Главные аспекты аудита расчетов по заработной плате / , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Наука і освіта – запорука розвитку № - НТУ "ХПИ", 2013.

Деякі напрямки вдосконалення аудиту основних засобів на підприємствах у сучасних умовах / , // Студентські конференції : Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку № - НТУ "ХПИ", 2010.

Деякі напрямки зниження ризику банківської системи / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2014.

Деякі особливості обліку основних засобів підприємства – важливий фактор підвищення ефективності виробництва / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №14a - Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес № - НТУ "ХПИ", 2018.

До питань забезпечення економічної безпеки кредитних операцій / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №55 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784

Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2016.

Значение интеллектуального потенциала трудовых ресурсов в повышении эффективности производства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2016.

Значимость получения бюджетного возмещения налога на добавленню стоимость для вновь созданных предприятий / , // Студентські конференції : Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку № - НТУ "ХПИ", 2007.

Исследование некоторых проблем диверсификации производства сельскохозяйственной отрасли / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №63 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0767

Інноваційні стратегії галузевих напрямків розвитку в сучасних умовах / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №35 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2076-004х

К вопросу анализа преимущества единого налога / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №54 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0767

К питанню аналізу нових ставок акцизного збору на тютюнові вироби / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №35 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0767

Как оценить эффективность работы компании и ее взаимосвязь с инвестиционной привлекательностью / , // Студентські конференції : Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку № - НТУ "ХПИ", 2009.

Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Экономика предприятия" для студентов заочной формы обучения машиностроительного факультета / , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2010.

Методические указания к выполнению организационно-экономической части бакалаврских дипломных проектов для студентов МШ факультета всех форм обучения (дипломный проект с технологическим уклоном) / , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2012.

Методические указания к выполнению самостоятельных работ по курсу "Организация и маркетинг" для студентов всех форм обучения машиностроительного факультета / , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПИ", 2011.

Некоторые аспекты рационального использования оборудования / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2014.

Некоторые аспекты совершенствования оплаты труда в современных условиях / , , , // Студентські конференції : Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку № - НТУ "ХПИ", 2010.

Некоторые аспекты совершенствования системы оплаты труда как важнейшего элемента рыночных отношений / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2013.

Некоторые аспекты условий эффективного использования инноваций в сельскохозяйственной отрасли производства / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784

Некоторые вопросы анализа состояния системы оплаты труда в современных условиях / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті № - НТУ "ХПИ", 2014.

Некоторые методические аспекты снижения уровня риска инновационных процессов / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №59 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0767

Обоснование и выбор метода калькуляции себестоимости продукции в зависимости от типа производства и длительности производственного цикла / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2220-4784

Основні напрямки зниження ризику кредитних операцій з точки зору запобігання нелегальної фінансової діяльності / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №55 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784

Основні напрямки підвищення ефективності використання основних засобів підприємства в сучасних умовах / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №19 - Вестник НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2220-4784

Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №14a - Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес № - НТУ "ХПИ", 2018.

Основные методы определения эффективности инвестиций в комплексные проекты / , , , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784

Особенности инновационной технологической политики в современных условиях развития рыночных отношений / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2008.

Особенности формирования конкурентоспособности в условиях инновационного развития производства / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Високі технології в машинобудуванні №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7677

Особливості обліку, аналізу інтелектуального капіталу, продуктивності інтелектуальної праці / , , // Міжнародні конференції : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2014.

Підвіщення вимог до професійного і кваліфікаційного составу трудових ресурсів в умовах інноваційного розвитку підприємства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2012.

Показатели и критерий эффективности общественного производства / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №14a - Економіка, менеджмент та міжнародний бізнес № - НТУ "ХПИ", 2018.

Прибуток підприємства та його розподіл в умовах ринкової економіки / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2220-4784

Проблеми розвитку агропромислового комплексу України / , // Студентські конференції : Економічні та правові аспекти розвитку підприємств № - НТУ "ХПИ", 2012.

Проблеми стану основних засобів України та напрямки підвищення ефективності їх використання / , // Студентські конференції : Економічні та правові аспекти розвитку підприємств № - НТУ "ХПИ", 2012.

Проблеми щодо заходів з підвищення ефективності використання основних засобів на підприємствах в сучасних умовах кризової ситуації / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2220-4784

Проблеми щодо заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання основних засобів на підприємствах в сучасних умовах кризової ситуації / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва №36 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0767

Процеси оновлення основних виробничих засобів та їх відображення у бухгалтерському обліку підприємства / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2220-4784

Пути повышения эффективности использования необоротных активов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2013.

Региональные аспекты формирования трудовых ресурсов и их влияние на эффективность производства / , // Міжнародні конференції : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2013.

Роль внедрения подачи электронных реестров выданных и полученных накладных в процедуре возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета / , // Студентські конференції : Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку № - НТУ "ХПИ", 2008.

Система обліку собівартості «директ-костинг» як важливий інструмент у принятті тактичних управлінських рішень / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2008.

Система учета себестоимости «директ-костинг» как важный инструмент в принятии тактических управленческих решений / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті - НТУ "ХПИ", 2008.

Социально-экономическая значимость инновационных процессов в условиях глобализации / , // Міжнародні конференції : Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» № - НТУ "ХПІ", 2013.

Социальный аспект процесса подготовки специалистов интеллектуального труда в современных условиях глобализации / , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Специфические функции заработной платы как экономической категории в условиях рыночных отношений / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2220-4784© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"