Работы автора: Тошинський В.І.

18869 Регулятор рівня рідких середовищ / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2006.

19573 Електрод для визначення концентрації аміаку у промислових стічних водах / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 1997.

20992 Установка для виробництва аміаку / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

24156 Радіоізотопний густиномір / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

30098 Спосіб одержання газоподібного триоксиду сірки з елементарної сірки / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2008.

32282 Радіоізотопний густиномір / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2008.

34437 Установка для виробництва аміаку / , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2008.

38427 Сигналізатор рівня / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.

42088 Спосіб одержання складного мінерального добрива / , , , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2009.

42161 Установка для виробництва аміаку / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2009.

44423 Пристрій для сигналізації рівня дисперсних середовищ і швидкості розшаровування їх рідкої і твердої фаз / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2009.

44486 Ротаційний віскозиметр / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2009.

4574 Радіоізотопний густиномір / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2005.

48351 Очисний пристрій / , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2002.

49307 Сигналізатор рівня / , , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2002.

50697 Регулятор рівня рідких середовищ / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

52280 Регулятор рівня та густиномір / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

53462 Пристрій для очищення рідких середовищ / , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

58119 Радіоізотопний товщиномір / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

60772 Ротаційний віскозиметр / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

64972 Лотовий рівнемір / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

65356 Установка для виробництва аміаку / , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2004.

71268 Спосіб одержання біомінеральних добрив / , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

72537 Сигналізатор рівня сипкого матеріалу / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

76412 Прилад для вимірювання гранулометричного складу частинок твердої фази пульп / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.

77746 Щільномір / , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2013.

85958 Обмежувач рівня рідини / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2013.

Вимір в’язкості середовищ що розшаровуються / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин - НТУ "ХПИ", 2010.

До питання про використання осадів стічних вод, як сировини для отримання органо-мінерального добрива / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №43 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0821

До питання про розробку добрив пролонгованої дії / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2011.

Дослідження процесу теплообміну при конденсації аміаку з циркуляційного газу у випарниках великотонажних агрегатів синтезу / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Интегрированные технологии и энергосбережение №3 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2078-5364

Експерементальне дослідження нової масобмінної насадки для абсорбційних колон / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2009.

З питання підвищення енергоефективності блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2011.

Забезпечення працездатності омічних сигналізаторів рівня на дисперсних середовищах / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2009.

Забезпечення працездатності омічних сигналізаторів рівня на дисперсних середовищах(шламах, пульпах, суспензіях) / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0821

Закономірності тепло- та масообміну в трубчастомуреакторі сульфатування / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2009.

Застосування математичного моделювання для діагностної ефективності теплообміну у випарниках блоку вторинної конденсації апаратів синтезу аміаку / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №52 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Історичні аспекти становлення содового виробництва на території України / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.

Капсулювання азотовмісних добрив модифікованими фосфатами українських родовищ / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин - НТУ "ХПИ", 2010.

Комп’ютерно-інтегрована система керування якістю спалювання природного газу / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №22 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Математична модель абсорбції оксидів азоту під тиском / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Математичне моделювання випарників агрегату синтезу аміаку з урахуванням конденсаційного термічного опору / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин - НТУ "ХПИ", 2010.

Математичне моделювання сепараційної частини конденсаційної колони блоку вторинної конденсації агрегату синтезу аміаку / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2012.

Методика обґрунтування технічних вимог до підсистеми мережного обміну комп’ютерно-інтегрованої системи управління / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.

Методичні вказівки для курсового проектування з курсу "Технологічні вимірювання і прилади" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2011.

Методичні вказівки для лабораторних робіт по курсу "Контроль та керування хіміко-технологічними процесами" / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2012.

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Мережі автоматизованих систем керування" / , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2012.

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Програмне забезпечення мікропроцесорних систем" / , , , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2012.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Спецприлади галузі". Засоби контролю газового середовища / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Спецприлади галузі". Засоби контролю газового середовища. / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2008.

Переробка гідролізної сірчаної кислоти – відходу виробництва двоокису титану / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2012.

Переробка некондиційного окислювача на рідкі азотні добрива / , , // Студентські конференції : Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології № - НТУ "ХПИ", 2009.

Підвищення енергоефективності експлуатації абсорбційно-холодильних установок блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0821

Підвищення холодопродуктивності абсорбційно-холодильних установок агрегатів синтезу аміаку / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2009.

Про причини виникнення психологічного дискомфорту під час навчального процесу / , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №3 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7782

Регулятор рівня – дозатор / , , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №52 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Розробка системи автоматизації процесу сульфатування органічної сировини / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Роль екологічного аудиту в підвищенні рівня екологічної безпеки промислових виробництв / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.

Система автоматизації процесу концентрування азотної кислоти нітрат-магнієвим способом / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин - НТУ "ХПИ", 2010.

Стежачий рівнемір для шламів цементного виробництва / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №31 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0821

Сучасні тенденції розвитку аміачного виробництва / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології - НТУ "ХПИ", 2009.

Управління аміачною турбокомпресорною холодильною установкою в умовах присутності в холодоагенті інертних газів / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.

Формування наукових шкіл по технології виробництва соди на території України / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2009.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"