Работы автора: Фурманець Б.І.

«Пострадянський простір» України: оновлення людського потенціалу та сучасної еліти / // Міжнародні конференції : Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации № - НТУ "ХПИ", 2011.

Актуальність психологічних технологій у сучасній підготовці студентів / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів № - НТУ "ХПИ", 2015.

Концептуальне визначення особистості студента як майбутнього фахівця в умовах навчальної діяльності / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №38 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7812

Концепція психологічного становлення студентів як спеціалістів-політехніків / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №36 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2078-7812

Про психологічний алгоритм аналізу особистісних особливостей студентів як майбутніх фахівців / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7782

Психолого-педагогічна актуалізація розвитку активного суб’єкта навчальної діяльності / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №40 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7812

Психолого-педагогічні особливості та умови вивчення студентської малої групи / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7812

Теоретичні і методичні прийоми мотивування / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів № - НТУ "ХПИ", 2016.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"