Работы автора: Шабанова Г.М.

33189 В'яжуче / , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2001.

45512 В'яжуче / , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2002.

52784 Спосіб приготування волоснистого срібного каталізатора окисної конверсії метанолу у формальдегід / , , , , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2010.

56049 В'яжуче / , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2003.

57398 В'яжуче / , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2003.

60396 Радіаційностійкий вогнетривкий цемент / , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

65321 В’яжуче / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

74792 Комплексна домішка для вогнетривких неформованих мас та бетонів / , , , , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2012.

80406 Вогнетривкий цемент / , , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2013.

91550 В'яжуче / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

Безклінкерні в’яжучі матеріали лужної активізації / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №52 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Вивчення структури клінкеру кальційбарійалюмосилікатного цементу / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Визначення теплової ефективності виробництва силікатної цегли при зміні температурного режиму автоклава / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №5 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2218-1849

Використання твердого палива при випалі портландцементого клінкеру в обертовій печі з реактором-декарбонізатором / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №63 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0821

Використання хімічних відходів у якості добавки для портландцементу / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2010.

Високоміцні шлаколужні в’яжучі матеріали, затворені рідким склом / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №45 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0821

Влияние условий консолидирования на теплофизические свойства силицидов тугоплавких металлов / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №64 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0821

Вплив імпортних добавок фірми “Akzo Nobel” на фізико – механічні властивості портландцементу / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2008.

До питання про будову системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2 / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2008.

До питання про в’яжучі властивості потрійних сполук системи CaO-BaO-SiO2 / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2009.

До питання про можливість утилізації нафтошламів шебелинського відділу ПГКН / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №25 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0821

До питання про отримання пластифікуючої добавки на основі поліакрилової кислоти / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2009.

До питання про термодинаміку взаємних реакцій в системі BaO – Al2O3 – Cr2O3 / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Дослідження впливу неорганічних добавок на фізико-механічні властивості спеціального барієвого цементу / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0821

Дослідження міцністних характеристик портландцементу, модифікованого хімічними добавками / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Дослідження особливостей механізму фазоутворення цементів на основі сполук системи CaO – BaO – Fe2O3 – SiO2 / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2010.

Дослідження продуктів гідратації магнезіального в’яжучого на основі каустичного доломіту / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0821

Дослідження процесів гідратації цементу на основі силікатів і феритів кальцію та барію / , , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2010.

Дослідження системи Y–Ba–Cu–O / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2008.

Застосування шлаків у виробництві будівельних матеріалів / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2008.

Застосування шлаків у виробництві будівельних матеріалів / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2008.

Імовірна оцінка фазоутворень в системі BaO – ZrO2 – SiO2 / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2010.

К вопросу об использовании отходов водоочистки в производстве глиноземистого цемента / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.

Кінетична оціка використання відходів нафтопереробки у виробництві портландцементу / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Оптимізація складу корозійностійких цементів, отриманих з використанням відходів хімічної промисловості / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №63 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0821

Оптимізація складу шлаколужного в’яжучого матеріалу / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №50 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0821

Рентгеноконтрасні матеріали на основі системи для стоматології / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2012.

Розробка нових складів пінобетонів з підвищеними теплоізоляційними характеристиками / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Розробка носіїв каталізаторів на основі алюмінатів кальцію / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0821

Розробка складів бетонів з використанням шлаколужних в’яжучих матеріалів на рідкому склі / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0821

Розробка складів шлаколужних в’яжучих матеріалів на основі техногенної сировини північно-східного регіону / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008.

Розробка суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів / , , , , , // Студентські конференції : Удосконалення технології органічних речовин № - НТУ "ХПИ", 2009.

Роль кисневих комплексів у механізмі виникнення високотемпературної надпровідності / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2009.

Синтез та дослідження водорозчинних суперпластифікаторів / , , , , // Студентські конференції : Удосконалення технології органічних речовин № - НТУ "ХПИ", 2008.

Теоретичні аспекти отримання спеціальних цементів на основі сполук системи CaO-BaO-Fe2O3-SiO2 / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №31 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011.

Теплоізоляційно-конструкційний пінобетон з підвищеними експлуатаційними характеристиками / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0821

Термодинаміка мінералоутворення портландцементного клінкеру у присутності вуглецю / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №47 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0821

Термодинамічна стабильність комбінацій фаз в субсолідусі системи BaO – Al2O3 – SiO2 / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2008.

Термодинамічна стабильність комбінацій фаз у високоглиноземістій області системи bao – al2o3 – sio2 / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Термодинамічні дослідження в системі CaO – SiO2 – H2O / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2009.

Фазоутворення портландцементного клінкеру при використанні вугільного палива / , , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Фактори, які впливають на якість медичного скла та виробів з нього / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0821

Фізико-хімічні основи створення спеціальних цементів в системі BaO–Al2O3–Fe2O3–SiO2 / // Автореферати : Докторські - , 2004.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"