Работы автора: Фесенко А.В.

25157 Спосіб управління шліфувальним верстатом / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 1998.

56633 Пристрій для підведення мастильно-охолодної рідини / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

56635 Збірний шліфувальний круг / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

56655 Пристрій для підведення мастильно-охолодної рідини / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

63709 Збірний шліфувальний круг / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2011.

63710 Спосіб подачі мастильно-охолодної рідини в зону шліфування / , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

63711 Диспергатор / , , // Патенти і винаходи : Патенти - , 2011.

74552 Пристрій для правки шліфувального круга / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2012.

74553 Спосіб охолодження при механообробленні / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2012.

Автоматизация расчета режимов правки / , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2010.

Анализ энергетических параметров гидродинамических активаторов / , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2012.

Анализ энергетических характеристик роторных аппаратов для гидродинамической активации гидкостей / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №4 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2076-004х

Взаємозв'язок параметрів циклу шліфування з глибиною дефектного шару деталі / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Визначення ефективності роторних гідродинамічних активаторів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2012.

Влияние активации на дисперсность СОЖ / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Влияние дисперсности СОЖ на показатели процесса шлифования / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Влияние технологи восстановления СОЖ на показатели процесса шлифования / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Гидродинамическая активация СОЖ / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Использование гидродинамической активации при приготовлении и эксплуатации СОЖ / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Использование кавитационной обработки СОЖ при круглом наружном шлифовании / , , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2010.

Использование проточных кавитационных активаторов для повышения эффективности СОЖ / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2076-004х

Использование фрезерования при механической переработке шин / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Исследование адаптивной системы круглошлифовального станка / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2007.

Исследование жесткости коленчатого вала при моделировании переходных процессов в цикле круглого наружного врезногошлифования / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №1 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2076-004х

Исследование кавитационной обработки смазочно-охлаждающей жидкости в проточных системах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.

Исследование структур рабочих циклов круглого наружного врезного шлифования / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №4 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2076-004х

Критерии выбора параметров цикла врезного шлифования / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Математическое моделирование динамики прерывистого шлифования / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №24 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2076-004х

Методика оценки параметров кавитационной обработки СОЖ / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №23 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2076-004х

Моделирование кавитационной обработки СОЖ в гидродинамическом активаторе / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Моделирование круглого врезного шлифования сборными кругами / , , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2010.

Оптимизация приготовления и эксплуатации СОЖ / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2008.

Оптимизация цикла врезного шлифования / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2015.

Особенности обработки жидкостей в роторных активаторах / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №53 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2076-004х

Особенности обработки резины лезвийным инструментом / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Оценка эффективности работы диспергатора для получения СОЖ / , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2008.

Оценка эффективности роторных гидродинамических активаторов / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.

Переработка изношенных шин в резиновую крошку / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Повышение эффективности процессов кавитационной обработки СОЖ / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2009.

Повышение эффективности шлифования при гидродинамической обработке СОЖ / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №49 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2076-004х

Повышениеэффективности шлифования при активации и рациональном использовании СОЖ / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №41 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2076-004х

Подача сож через радиальные каналы шлифовального круга / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №25 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2076-004х

Применение роторных диспергаторов для кавитационной обработки СОЖ / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2007.

Разработка комплексной системы эффективного использования смазочно-охлаждающих жидкостей при шлифовании / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.

Разработка экспериментального стенда для измерения параметров шлифования / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.

Разработка эффективной технологии приготовления СОЖ / , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2014.

Расчет параметров шлифовального модуля / , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2012.

Рациональное использование СОЖ при шлифовании / , , // Студентські конференції : Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні № - НТУ "ХПИ", 2010.

Системи кавітаційної обробки рідких мастильно-охолодних технологічних засобів при шліфуванні / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2011.

Теплонапряженность процесса круглого прерывистогошлифования с охлаждением / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Технології в машинобудуванні №40 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2076-004х

Управление параметрами смазочно-охлаждающих жидкостей при шлифовании / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні - НТУ "ХПИ", 2013.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"