Работы автора: Ramsden J.J.

A novel concept for the manufacture of individual sapphire-metallic hip joint endoprostheses / , , , , , // Статті : № - Journal of Biological Physics, 2006.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"