Работы автора: Рудаков В.В.

Анализ факторов, влияющих на распределение электрического поля у скошенного торца обкладки конденсатора / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Аналіз факторів, що впливають на розподіл електричного поля біля скошеного торця обкладки конденсатора / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Биогазовая установка с пластикового материала для получения биогаза / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2008.

Біогазова установка з пластикового матеріалу для отримання біогазу / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2008.

Визначення оптимального сезонного розміщення сонячного колектора / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2010.

Високовольтні імпульсні конденсатори з підвищеною товщиною діелектрику / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Високовольтні конденсатори розробки НДПКІ «Молнія» останніх років / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2008.

Влияние емкостного блока на величину частичных разрядов испытательной установки / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2008.

Вплив ємнісного блоку на величину часткових розрядів випробувальної установки / , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2008.

Высоковольтные импульсные конденсаторы с увеличеной толщиной диэлектрика / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Высоковольтные конденсаторы для компактных автономных импульсных сверхширокополосных генераторов / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0740

Высоковольтные конденсаторы разработки НИПКИ «Молния» последних лет / , , , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2008.

Высоковольтный импульсный конденсатор с ограниченным ресурсом / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №52 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0740

Высоковольтный конденсатор переменного напряжения на 10 КВ / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2015.

Высоковольтный фильтровый конденсатор напряжением 100КВ / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2015.

Градирование изоляции высоковольтных импульсных коаксиальных конструкций / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №60 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0740

Диэлектрический метод определения влагосодержания в эмульсиях типа минеральное масло – вода с использованием электрофизической модели эмульсии инженерного типа / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0740

До питання про теплозахист стінових огороджень будівель інфраструктури постійно діючих випробувальних полігонів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Емкостной блок резонансной установки для испытания высоковольтных кабелей / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №44 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0740

Ефективність роботи геліосистем в залежності від кута нахилу колектора / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2010.

Ефективність теплоізоляції будівель старої забудови / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №12 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2218-1849

Еффективність застосування метода ГІР при розрахунку електричного поля в конденсаторних конструкціях / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2008.

Застосування дієлькометричного методу для вимірювання вологовмісту неполярних діелектриків / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2014.

Измеритель напряжения на основе омического делителя / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2007.

Исследование влагосодержания диэлектрического масла диэлькометрическим методом / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2014.

Исследование переходных процессов в последовательном умножителе напряжения, для зарядки емкастного накопителя энергии / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2010.

Исследование электрофизических свойств композиционных материалов / , , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2012.

Исследования метрологических характеристик измерительных преобразователей в виде ступенчатого коаксиального неоднородного резонатора для диэлькометрии жидких сред в СВЧ диапазоне / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №51 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0740

К вопросу о теплозащите стеновых ограждений зданий инфраструктуры постоянно действующих испытательных полигонов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Комбинированная система для теплового обеспечения деревянного жилого дома на основе возобновляемых источников энергии / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2010.

Методика ускоренных испытаний высоковольтных импульсных конденсаторов / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Автоматика та приладобудування №57 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-083x

Надежность высоковольтного конденсатора с последовательно соединенными секциями / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2013.

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Молния" на рубеже тысячелетий / , , , , , , , , , , , , // Навчальні посібники : Підручник № - Изд-во "НТТМ", 2014.

Обеспечение дополнительной энергией высоковольтных передвижных электролабораторий в полевых условиях / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2015.

Определение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов большой емкости / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №18 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0740

Определение постоянной времени саморазряда емкостных накопителей энергии / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях № - НТУ "ХПИ", 2016.

Оптимизация параметров элементов последовательного умножителя напряжения электростатического испытательного генератора с учетом нестационарных процессов / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0740

Оптимизация соотношения размеров крупногабаритных объектов для обеспечения минимальных теплопотерь / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Оптимізація співвідношень розмірів крупно габаритних об’єктів для забезпечення мінімальних тепловтрат / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Основні метрологічні характеристики діелектричного методу експериментального визначення вмісту води в системі трансформаторне масло - вода / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Основні метрологічні характеристики експериментального методу визначення тангенсу кута діелектричних втрат трансформаторного масла в протоці / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Основные метрологические характеристики диэлектрического метода экспериментального определения содержания воды в системе трансформаторное масло - вода / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Основные метрологические характеристики экспериментального метода определения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла в протоке / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Особенности конструирования высоковольтных импульсных конденсаторов с последовательным соединением секций / , , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №37 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0740

Остигання двошарової огороджувальної конструкції / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2010.

Оценка постоянной времени саморазряда электрических конденсаторов / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2015.

Оцінка ресурсу високовольтних імпульсних конденсаторів / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2013.

Параметрические отказы конденсаторов СМА -166/ 3-14 в юго-западной элек- троэнергосистеме Украины / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0740

Підвищення надійності високовольтного елемента ємнісного подільника напруги на 1.2МВ / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2015.

Повышение чувствительности измерений содержания влаги в трансформаторном масле диэлькометрическим методом в резонансном режиме / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №50 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2079-0740

Получение эмульсии типа углеводородное топливо – вода с помощью электрогидравлического эффекта / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №16 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0740

Причины параметрических отказов конденсаторов СМА -166/ 3-14 в юго-западной электроэнергосистеме / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість № - НТУ "ХПИ", 2014.

Расчет температурного режима нагрева трубчатого элемента гелеоколлектора / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2013.

Расчёт электрического поля системы плоских электродов с твёрдым диэлектриком / , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №4 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2074-272Х

Резонансная установка для испытания коротких отрезков высоковольтных кабелей / , , , , , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №4 - НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2074-272Х

Резонансные спектры неоднородных коаксиальных резонаторов для определения диэлектрической проницаемости жидких сред в СВЧ диапазоне / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №20 - Вестник НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2079-0740

Ресурс касторових паперо-поліпропіленових високовольтних імпульсних конденсаторів / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2013.

Ресурс комбінованої конденсаторної ізоляції з просоченням полярним касторовим маслом / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0740

Ресурс многослойной полиэтиленовой изоляции при воздействии импульсов наносекундной длительности / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №11 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0740

Ресурс пленочной полипропиленовой изоляции, пропитанной касторовым маслом, в импульсном режиме / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №37 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0740

Ресурс пленочной полипропиленовой изоляции, пропитанной трансформаторным маслом, в импульсном режиме / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №20 - Вестник НТУ "ХПИ", 2007. ISSN 2079-0740

Ресурс слоистой полиэтиленовой изоляции токопроводящих шин крупногабаритных высоковольтных широкополосных импульсных установок / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Ресурс шарової поліетиленової ізоляції струмопровідних шин крупно габаритних високовольтних широкополосних імпульсних установок / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2009.

Стан та тенденції розвитку високовольтних імпульсних конденсаторів / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0740

Температурный режим нагрева плоского элемента гелиоколлектора / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях - НТУ "ХПИ", 2013.

Трансформатор испытательный однофазный газонаполненный напряжением 100 КВ / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2012.

Удельная энергия высоковольтных импульсных конденсаторов с лавсановым диэлектриком / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2079-0740

Характерный размер «напряженного объема» высоковольтных фольговых импульсных конденсаторов / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №34 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2079-0740

Экспериментальное определение показателей надежности секций конденсаторов с бумажно-касторовой изоляцией / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Электротехника и электромеханика №1 - НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2074-272Х

Электрическая прочность конденсаторной изоляции с повышенным содержанием полипропиленовой пленки / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №16 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0740

Электрические характеристики изоляции импульсных конденсаторов, включающих слои полипропиленовой пленки толщиной 40 мкм / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №49 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0740

Электрофизическая модель эмульсии типа минеральное масло – вода инженерного типа / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Техніка і електрофізика високих напруг №39 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0740

Энергетические характеристики частотно-регулируемого электропривода при различных алгоритмах управления / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-8024

Эффективность применения метода ГИУ при расчете электрического поля в конденсаторных конструкциях / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №22 - Електромагнітна стійкість - НТУ "ХПИ", 2008.

Эффективность работы плоского гелиоколлектора с разным количеством трубок с теплоносителем на абсорбере / , // Студентські конференції : Фундаментальні та прикладні проблеми фізики № - НТУ "ХПИ", 2014.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"