Работы автора: Пономарьов О.С.

Аксіологія освіти і формування національної еліти / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №25 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Безальтернативність педагогіки добра / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №42 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7812

Виховний вектор нової філософії освіти / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої школи / , , // Статті : № - Дидактика, методика і технології навчання, 2013.

Вплив характеру взаємовідносин між сторонами конфлікту на його динаміку / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №29 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7812

Гуманітарна складова підготовки студентів до командної діяльності / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №34 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2078-7812

Духовність педагога в системі філософії його професійної культури / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7812

Духовність у системі філософії педагогічної культури / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №2 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7782

Естетична самосвідомість особистості як чинник розвитку національної художньої еліти / , // Статті : № - Харків, 2008.

Життєвоціннісні вектори педагогіки вищої школи / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №36 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2078-7812

Інтелектуальні чинники суспільного розвитку / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7782

Інтелектуальні чинники суспільного розвитку / // Статті : № - Теорія і практика управління соціальними системами, 2010.

Культура професійної діяльності в системі категорій педагогіки вищої школи / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7782

Культура професійної діяльності в системі категорій педагогіки вищої школи / // Статті : № - Філософія освіти, 2012.

Культурністоричні витоки ідеї підготовки національної гуманітарно-технічної еліти / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №3 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2078-7782

Логіка діяльності в системі професійної культури інженера / // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів - НТУ "ХПИ", 2008.

Логіка науки і техніки як методологічна основа дослідження історії їхнього розвитку / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Історія науки і техніки №8 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0074

Логіка формування гуманітарно-технічної еліти в системі нової філософії інженерної освіти / // Статті : № - Педагогічні науки, 2004.

Логіко-методологічні основи активізації професійно-пізнавальної діяльності студентів / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2078-7782

Логіко-методологічні основи інженерної діяльності / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №3 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7782

Методичні рекомендації по виконанню випускної кваліфікаційної роботи для студентів магістерської програми за спеціальністю 8.000007 „Адміністративний менеджмент” / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2005.

Методичні рекомендації по виконанню програми стажування студентів спеціальності 8.000007 "Адміністративний менеджмент" / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2005.

Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності / // Статті : № - Педагогічні науки, 2004.

Онтологічний статус спілкування в структурі педагогічної діяльності / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Онтологічний статус спілкування в структурі педагогічної діяльності / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7812

Онтологія конфлікту / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №32 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7812

Оцінка студентами педагогічного впливу викладачів як проблема філософії освіти / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №38 - НТУ "ХПИ", 2014. ISSN 2078-7812

Педагогічна культура викладача вищої школи як ресурс підвищення якості освіти / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №3 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7782

Педагогічна культура у вищій школі / // Міжнародні конференції : Сучасні педагогічні технології в освіті № - НТУ "ХПИ", 2012.

Професійна культура педагога в системі філософії освіти / // Статті : № - Харків, 2013.

Психологічна резистентність спортсмена при його підготовці до постспортивного життя / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7782

Психологічна резистентність спортсмена при його підготовці до постспортивного життя / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7782

Психологічна резистентність спортсмена при його підготовці до постспортивного життя / , // Статті : № - Психологія освіти, 2002.

Психологія впливу / , , , // Навчальні посібники : Навчально-методичний посібник № - Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2011.

Соціальне пізнання / // Монографії : № - ХНУМГ, 2014.

Сутність розуміння / , // Навчальні посібники : Навчально-методичний посібник № - НТУ "ХПІ", 2010.

Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №3 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7782

Філософія виробничої культури в системі корпоративних цінностей / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №1 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2078-7782

Філософія відповідальності як атрибуту соціального буття людини / // Міжнародні конференції : Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации № - НТУ "ХПИ", 2012.

Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №4 - НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2078-7782

Філософія освіти як методологічна основа формування професійної компетентності фахівців / // Міжнародні конференції : Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации № - НТУ "ХПИ", 2011.

Філософія освіти, синергетика і нова освітня парадигма / // Статті : № - Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2008.

Філософія спілкування в контексті культури соціального управління / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №1 - НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2078-7782

Філософія спілкування в контексті педагогічної культури / // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №2 - НТУ "ХПИ", 2012. ISSN 2078-7782

Філософія спілкування в контексті педагогічної культури / // Статті : № - Теорія і практика управління соціальними системами, 2010.

Філософія толерантності в системі педагогіки вищої школи / // Міжнародні конференції : Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации № - НТУ "ХПИ", 2012.

Філософія управління і суспільна трансформація / , // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №27 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Філософіяв системі наукового знання та управління / , // Статті : № - Філософія освіти, 2008.

Філософська рефлексія феномену виробничкультури / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Фiлософiя №11 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0783

Філософська рефлексія феномену педагогічного спілкування / // Статті : № - Харків: КП «Міськдрук», 2010.

Філософське осмислення конфліктності міжособистісного спілкування / , // Наукові журнали НТУ "ХПІ" : Теория и практика управления социальными системами №2 - НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2078-7782

Філософське осмислення феномену якості освіти / // Міжнародні конференції : Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації № - НТУ "ХПІ", 2015.

Філософські аспекти дидактики формування професійної компетентності інженера / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Філософські аспекти кадрового забезпечення інноваційного розвитку / // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №26 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. ISSN 2078-7812

Формування відповідальності як поведінкової компетенції фахівця з управління проектами / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами №2 - НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2311-4738

Формування духовності й відповідальності в системі завдань вищої школи / // Міжнародні конференції : Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації № - НТУ "ХПІ", 2015.

Формування кадрів для інноваційного розвитку як стратегічна мета вищої школи / // Статті : № - проблеми фізичного виховання і спорту, 2010.

Формування кадрового забезпечення управління розвитком міст / , // Статті : № - Научно-технический сборник, 2002.

Формування професійної відповідальності майбутнього інженера / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Історія науки і техніки №68 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0074

Формування професійної компетентності викладачів економічних дисциплін у системі післядипломної освіти / , // Студентські конференції : Інформаційні та управляючі системи № - НТУ "ХПИ", 2010.

Фундаментальна підготовка з позицій філософії освіти / // Міжнародні конференції : Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти № - НТУ " ХПИ", 2013.

Шляхи формування культури педагогічного спілкування майбутнього викладача / , // Студентські конференції : Інформаційні та управляючі системи № - НТУ "ХПИ", 2010.© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"