Работы автора: Штефан В.В.

100330 Електроліт для анодування титанових сплавів / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

100387 Спосіб формування каталітично-активних покриттів на титанових сплавах / , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2015.

107117 Спосіб формування оксидних покриттів на титанових сплавах / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2014.

112925 Електроліт для нанесення покриття кобальт-молібден / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2016.

113652 Електроліт для пасивації срібла та срібних покриттів / , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2017.

17906 Спосіб нанесення покриття сплавом нікель-вольфрам / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2006.

21244 Електроліт для одержання захисного покриття на алюмінії та його сплавах / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

24601 Спосіб нанесення покриття сплавом кобальт-вольфрам / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2007.

77221 Спосіб синтезу катіон-радикальних солей / , , , , , , // Патенти і винаходи : Винаходи № - , 2006.

87365 Спосіб формування каталітично-активного покриття на титанових сплавах / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

9275 Спосіб вирощування монокристалів іон-радикальних солей / , , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2005.

92758 Електроліт для нанесення покриття кобальт-молібден / , , // Патенти і винаходи : Патенти № - , 2014.

Анодна поведінка сплава Со-Мо у кислому та нейтральному середовищах / , , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11a - Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки пальних копалин № - НТУ "ХПИ", 2018.

Анодное поведение стали 08х18н10 в хлоридных растворах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11a - Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки пальних копалин № - НТУ "ХПИ", 2018.

Визначення швидкості корозії методом поляризаційного опору / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Визначення швидкості корозії методом поляризаційного опору / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Визначення швидкості корозії методом поляризаційного опору / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Вплив перехідних металів на сплавоутворення / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2009.

Вплив сполук рре на мікродугове оксидування сплаву титану ОТ / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №21 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0821

Датчик для определения количества диффузионно-подвижного водорода в металле / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Дослідження корозійна стійкість гафнію / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2015.

Електрокаталітичні та корозійні властивості сплаву Со–Мо / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2013.

Електролітичне осадження сплавів на основі молібдену / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2012.

Електрохімічна поведінка гафнієвого електрода в модельному середовищі теплоносія ядерного реактору / , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Електрохімічний імпеданс сплаву на основі кобальту / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Исследование электхимического поведения оксидированого гафния / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2010.

Інгібіторний захист багатоелектродних систем / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2008.

Каталітична активністЬ МДО-покривів на сплаві титану допованиХ РРЕ / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №30 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Каталітична активність церійвмісних оксидних шарів на сплаві титану ОТ4-0 / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Катодне відновлення сплаву СО-МО / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології № - НТУ "ХПИ", 2016.

Кінетика електролітичного виділення водню / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Кінетика електролітичного виділення водню / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Кінетика електролітичного виділення кисню / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2010.

Кінетика електролітичного виділення кисню / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2010.

Кінетика електролітичного виділення кисню / , , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2010.

Кінетика суміщених реакцій / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Кінетика суміщених реакцій / , , // Навчальні посібники : Методичні вказівки № - НТУ "ХПІ", 2007.

Корозійна поведінка сплавів на основі алюмінію, цирконію та нержавіючої сталі / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2015.

Корозійна поведінка сплаву Со-Мо в лужному середовищі / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Коррозионная стойкость конверсионных покрытий сплава Д16 / , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №12 - Вестник НТУ "ХПИ", 2006. ISSN 2079-0821

Металоксидні каталізатори конверсії СО / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2013.

О повышении коррозионной стойкости серебра / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2015.

Обґрунтування показників електрохімічних процесів в водних розчинах оцтової кислоти / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології № - НТУ "ХПИ", 2017.

Одержання каталітичних матеріалів для реакції конверсії СО / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2012.

Одержання церійвмісних каталізаторів на титані методом мікродугового оксидування / , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №59 - Вестник НТУ "ХПИ", 2011. ISSN 2079-0821

Одержання церійвмісних каталітичних систем / , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №47 - Вестник НТУ "ХПИ", 2013. ISSN 2079-0821

Одержання церійвмісних каталітичних систем / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2013.

Осадження оксидних плівок на цирконії / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2015.

Пасивація срібла в безхроматних розчинах / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Пассивация серебра в вольфраматных растворах / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Пигментированные покрытия для противокоррозионной защиты сплава Д16 / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2007.

Повышение коррозионной стойкости оксидных покрытий на титане / , , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2015.

Получение гидрозолей диоксида церия / , , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2013.

Получение оксидных пленок на цирконии методом микродугового оксидирования / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Протикорозійні властивості вольфрамвмісних оксидних покривів на титані та алюмінії / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2012.

Протикорозійні властивості сплаву кобальт-молібден / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Растворение меди и серебра под реверсивным током / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2015.

Синтез каталітичних покриттів допованих сполуками РРЕ / , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2010.

Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів / , , , // Навчальні посібники : Підручник № - НТУ "ХПІ", 2010.

Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів / , , , // Навчальні посібники : Підручник № - НТУ "ХПІ", 2010.

Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів / , , , // Навчальні посібники : Підручник № - НТУ "ХПІ", 2010.

Товстошарове оксидування титану / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2013.

Товстошарове оксидування титану в кислих розчинах / , , // Студентські конференції : Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика № - НТУ "ХПИ", 2014.

Удосконалення процесу електрохімічного синтезу іон-радикальних солей / // Автореферати : Кандидатські - , 2005.

Фазовий склад титан - та цирконійвмісних оксидних покриттів / , , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології № - НТУ "ХПИ", 2014.

Формування оксидних покриттів на сплавах титану / , // Міжнародна наукова конференція MicroCAD : Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології - НТУ "ХПИ", 2013.

Функціональні покриття сплавами d4-8 металів / , , , , , // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №15 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0821

Электрохимическое поведение сплава Со-Мо в растворе сульфатной кислоты / // Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" : Хімія, хімічна технологія та екологія №33 - Вестник НТУ "ХПИ", 2008. ISSN 2079-0821© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"