Международная научная конференция MicroCAD
ТЕМЫ В КОЛЛЕКЦИИ:
   Секцiя №1 - Інформаційні та управляючі системи (395)
   Секцiя №2 - Математичне моделювання в механіці і системах (665)
   Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні (830)
   Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування (1110)
   Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження (783)
   Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології (687)
   Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях (507)
   Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні (631)
   Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії (667)
   Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології (526)
   Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології (515)
   Секція №12 - Удосконалення технології органічних речовин (496)
   Секція №13 - Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології (386)
   Секція №14 - Сучасні технології в освіті (306)
   Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині (489)
   Секція №16 - Сучасні технології в економіці та менеджменті (1383)
   Секція №17 - Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера (209)
   Секція №18 - Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів (316)
   Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук (424)
   Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів (468)
   Секція №21 - Інформатика і моделювання (785)
   Секція №22 - Електромагнітна стійкість (577)
   Секція №23 - Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві (1213)
   Секція №24 - Інформаційні технології та математичні методи (261)
   Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (280)
   Секція №26 - Страховий фонд документації актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації (141)
   Секція №27 - Математичні моделі і інформаційні технології в економіці (106)
   Секція №28 - Комп’ютерний моніторинг і логістика (91)
   Секція №29 - Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток (23)

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 15 270

Международная научная конференция MicroCAD »
„Українізація” системи вищої освіти поч. 20-х – 30-х рр.в сучасній історіографії
   2011
Международная научная конференция MicroCAD »
«Total site» інтеграція коксохімічного заводу
;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
«Комунікативна компетентність» та «комунікативна компетенція» як базові складові підготовки перекладачів у технічному ВНЗ
   2010
Международная научная конференция MicroCAD »
«Неізоціанатні» полігідроксиуретани з сировинної бази рослинного походження
; ; ;    2013
Международная научная конференция MicroCAD »
«Преподаватель - студент» формы общения
; ; ;    2011
Международная научная конференция MicroCAD »
«Украинский проект»: от иллюзий к реальности
   2012
Международная научная конференция MicroCAD »
125 лет асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором: итоги и перспективы
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
3D modelling of individual dental implants
; ; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
3D моделирование течения жидрости в проточной части лопастных гидравлических машин
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
5-аміно-3-піразол в синтезі нових гетероциклічних систем
; ;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
A calculation of physical and chemical properties of system is nitric acid – orthophosphotic acid - calcium nitrate –ammonium hydroxide
; ; ;    2008
Международная научная конференция MicroCAD »
A concept of intellectual person and intellectual is in social sciences
   2009
Международная научная конференция MicroCAD »
A conceptual model of interactive educational system for universities
;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
A design of investment activity is on enterprises of chemical industry
   2008
Международная научная конференция MicroCAD »
A determined parametric model in drug choice optimization problem in dermatology
; ; ;    2009

 


© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"