Перегляд по кафедрам — Електричні машини

Показані документи с 16 по 30, всього знайдено 36

Навчальні посібники »
Інформатика
   2014
Навчальні посібники »
Літерні позначення величин та параметрів електричних машин
   2007
Навчальні посібники »
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія машинобудування та ресурсозберігаючі технології»
;    2014
Навчальні посібники »
Методичні вказівки з ігрового курсового проектування синхронних машин
; ;    2014
Навчальні посібники »
Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв
;    2010
Навчальні посібники »
Надійність електричних машин
   2012
Навчальні посібники »
Програма виробничо-технологічної практики бакалаврів спеціальності 050702 «Електричні машини і апарати» денної форми навчання спеціалізації «Електричні машини»
   2014
Навчальні посібники »
Програма науково-дослідної практики магістрів спеціальності 050702 «Електричні машини і апарати» спеціалізації «Електричні машини»
   2014
Навчальні посібники »
Програма переддипломної практики спеціалістів спеціальності 050702 «Електричні машини і апарати» денної та заочної форм навчання спеціалізації «Електричні машини»
   2014
Навчальні посібники »
Проектування синхронних явнополюсних машин
; ;    2013
Навчальні посібники »
Проектування трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою ротора
   2009
Навчальні посібники »
Проектування трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою ротора
   2009
Навчальні посібники »
Расчеты электромагнитных полей электротехнических устройств
   2013
Навчальні посібники »
Розрахунок параметрів та характеристик електричних машин
;    2013
Навчальні посібники »
Сервісне обслуговання електромеханічних пристроїв
; ;    2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"