Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 5. Облік, аналіз і аудит в економічній діяльності.

Показані документи с 16 по 29, всього знайдено 29

Міжнародні конференції »
Політика управління необоротними активами
   2009
Міжнародні конференції »
Потенціал підприємства як складна, динамічна та поліструктурна система
   2009
Міжнародні конференції »
Проблеми удосконалення класифікації витрат
   2009
Міжнародні конференції »
Проблемні питання складання фінансової звітності
   2009
Міжнародні конференції »
Розробка системи управління фінансовим станом підприємтсва
   2009
Міжнародні конференції »
Розроблення заходів щодо поліпшення ефективності використання основних засобів на підприємстві
   2009
Міжнародні конференції »
Системний аналіз факторів, що впливають на ефективність роботи вищого навчального закладу
   2009
Міжнародні конференції »
Совершенствование учета производственных затрат на промышленных предприятиях
   2009
Міжнародні конференції »
Теоретичні основи оплати праці на підприємствах України
   2009
Міжнародні конференції »
Управління собівартістю послуг ВКГ в сучасних умовах
   2009
Міжнародні конференції »
Факторы стоимости в системе оценки эффективности деятельности предприятия
   2009
Міжнародні конференції »
Финансовый учет в туристическом бизнесе Курдистана: достижения и проблемы
   2009
Міжнародні конференції »
Фінансовий контролінг в системі управління підприємством
   2009
Міжнародні конференції »
Формирование системы показателей оценки финансового состояния предприятия
   2009

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"