Кандидатские

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 885

Авторефераты »
Абсорбція NOx з використанням ефекту кавітації та перерозподілом газорідинних потоків в технології нітратної кислоти
   2012
Авторефераты »
Абсорбція діоксиду вуглецю розчином сульфіду барію у виробництві карбонату барію
   2003
Авторефераты »
Автоматизація процесу експертизи інформаційно-керуючих систем АЕС за критеріями ядерної та радіаційної безпеки
   2009
Авторефераты »
Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів
   2000
Авторефераты »
Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання
   2004
Авторефераты »
Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності
   2005
Авторефераты »
Адаптаційній механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації
   2006
Авторефераты »
Адаптація зовнішніх характеристик гідротрансформатора з доцентровою турбіною до вимог транспортного засобу шляхом зміни лопатки колеса реактора
   2010
Авторефераты »
Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ
   2009
Авторефераты »
Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами
   2001
Авторефераты »
Адаптивне управління витратами на малих машинобудівних підприємствах
   2012
Авторефераты »
Аеродинамічна оптимізація напрямних решіток осьових турбін
   2010
Авторефераты »
Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач
   2010
Авторефераты »
Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів
   2006
Авторефераты »
Активізація інноваційно-інвестиційних процесів енергозбереження на підприємствах централізованого теплопостачання
   2012

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"