Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами *
2016     № 1    № 2   
2015     № 1    № 2   
2014     № 2    № 3   

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"